SEMINAR DE LUCRU « Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu » 7 martie 2017

Camera de Comert si Industrie Prahova, in parteneriat cu Deloitte Romania, a organizat in data de 7 martie 2017 la sala « Europa » de la sediul CCI Prahova, seminarul de lucru cu tema “Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu”.

În cadrul acestui seminar s-a discutat într-o manieră practică si  aplicata despre unele dintre cele mai importante aspecte întâlnite în domeniul financiar-contabil și fiscal precum: Inventarierea patrimoniului ; Principii generale de raportare financiară ; Imobilizările corporale și necorporale ; Stocuri ; Elemente monetare și nemonetare ; Datorii, provizioane și subvenții pe termen lung ; Capitaluri proprii ; Prezentarea situațiilor financiare. Din partea Deloitte Romania a sustinut prezentari si a raspuns problemelor ridicate de reprezentantii celor 20 firme participante, dna. Mihaela Rosu, Director Business Process Solutions.

Seminarul s-a adresat atât persoanelor care sunt implicate direct în activitățile financiar-contabile, cât și utilizatorilor informațiilor generate de reprezentantii  departamentelor financiar-contabile.

Acest eveniment va fi urmat in cursul acestui an si de alte colaborari intre CCI Prahova si Deloitte Romania, pe teme de interes pentru reprezentantii mediului de afaceri.