Investitorii în incubatoare de afaceri pot accesa până la 7 milioane de Euro

POR acordă de la 200.000 la 7.000.000 Euro pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri din fonduri europene nerambursabile

S-a lansat în consultare publică, până la data de 21.03.2017 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul de proiecte  “Incubatoare de afaceri” din cadrul POR.

Pentru a putea beneficia de finanțarea activităților de construire, extindere a spațiului incubatorului, achiziția de echipamente tehnologice, utilaje și instalații de lucru, achiziția de active necorporale precum și achiziția de servicii suport de afaceri, beneficiarii trebuie să se încadreze în următoarele categorii:
1. Autoritate a administrației publice locale- unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: Județele, Municipiile, Orașele, Comunele;
2. lnstituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii);
3. Institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare;
4. Camere de comerț; 
5. Persoana juridică de drept privat - societate sau societate cooperativă.


Mai multe detalii despre acest program și condițiile de accesare se pot găsi aici!

Calendare estimative ale lansarilor de apeluri de propuneri de proiecte pentru anul 2017 in cadrul programelor operationale Regional, Competitivitate si Capital Uman

La sfarsitul anului 2016 I inceputul anului 2017, au fost publicate, pe site-urile Ministerelor de resort, versiunile actualizate si detaliate ale calendarelor estimative pentru lansarile de propuneri  de proiecte  aferente  anului  2017, in  cadrul Programului Operational  Regional 2014-2020, Programului Operational Competitivitate 2014-2020 si  Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

Potrivit acestor documente, pe parcursul anului 2017 este preconizata lansarea a:

 • 15 apeluri de proiecte in cadrul POR,
 • 32 apeluri de proiecte in cadrul POC
 • 19 apeluri de proiecte in cadrul POCU.

Va rugam sa regasiti mai jos, versiunile  actualizate  ale  calendarelor  mai  sus  mentionate, care cuprind informatii  referitoare la stadiul  de pregatire,  bugetul alocat, perioada  dedicata  consultarii publice (in cazul POR si POCU), data lansarii/inchiderii apelului, beneficiarii eligibili (in cazul POC si POCU).

POC Axa 1_Calendar Lansari 2017 – link PDF anexat
POC Axa 2_Calendar Lansari 2017 – link PDF anexat
POCU_Calendar Lansari 2017 – link PDF anexat
POR 2014-2020_ Calendarul estimat al lansărilor - link PDF anexat

Surse de finanțare pentru luna ianuarie 2017

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – ianuarie 2017. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:

Detalii: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PFCatalog

Surse de finantare pentru luna decembrie 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare decembrie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:

Detalii: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

 Surse de finantare pentru luna noiembrie 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – noiembrie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:

Detalii: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog#

Surse de finanțare pentru luna octombrie 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – octombrie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul  conține patru secțiuni:

Detalii: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17594/surse-de-finantare-pentru-luna-octombrie-2016

Surse de finanțare pentru luna septembrie 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – septembrie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:

Sursa: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

Surse de finanțare pentru luna august 2016

ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Catalogul surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor publice, organizatiilor neguvernamentale si universitatilor.

Documente

 CSF versiunea integrala - August 2016

 CSF Societati Comerciale - August 2016

 CSF Autoritati Publice Locale - August 2016

 CSF Organizatii Neguvernamentale - August 2016

 CSF Universitati - August 2016

Detalii: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

Surse de finanțare pentru luna iulie 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – iulie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:

Societăți (Descarca);

Autorități publice (Descarca);

ONG-uri (Descarca);

Universități (Descarca)

Detalii: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17147/surse-de-finantare-pentru-luna-iulie-2016

Catalogul surselor de finantare pentru luna iunie 2016

ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Catalogul surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor publice, organizatiilor neguvernamentale si universitatilor.

Documente

Detalii: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

Catalogul surselor de finantare pentru luna Mai 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare – mai 2016. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Catalogul contine patru sectiuni:

Detalii: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PFCatalog

Surse de finanțare pentru companii - Mai 2016

Următoarele domenii se finanțează prin programe europene aferente exercițiului financiar 2014-2020, începând cu luna Mai:

 • Dezvoltarea microîntreprinderilor (valoarea maximă a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea finanțării 100% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 • Cercetare – inovare pentru start-up-uri și spin-off-uri (valoarea maximă a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea finanțării 90% din valoarea cheltuieliloreligibile);
 • Producția de energii regenerabile din resurse mai puțin exploatate (valoarea maximă a grantului poate fi de 15.000.000 EUR, intensitatea finanțării: între 60% și 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 • Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare (valoarea maximă a grantului poate fi de 6.000.000 EUR, intensitatea finanțării: între 60% și 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 • Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri (valoarea maximă a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea finanțării: între 60% și 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 • Investiții în exploatații agricole (valoarea maximă a grantului poate fi de 2.000.000 EUR, intensitatea finanțării 90% din valoarea cheltuielilor eligibile);
 • Investiții în procesarea și marketing-ul produselor agricole (valoarea maximă a grantului poate fi de 2.500.000 EUR, procentul maxim al finanțării ce poate fi obținută este de 70% din cheltuielile eligibile);
 • Investiții în infrastructură agricolă și silvică (valoarea maximă a grantului poate fi de 1.500.000 EUR , procentul maxim al finanțării ce poate fi obținută este de 100% din cheltuielile eligibile);
 • Crearea și dezvoltarea de activități neagricole (valoarea maximă a grantului poate fi de 200.000 EUR, procentul maxim al finanțării ce poate fi obținută este de 90% din cheltuielile eligibile);
 • Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (valoarea maximă a grantului poate fi de 500.000 EUR, procentul maxim al finanțării ce poate fi obținută este de 100% din cheltuielile eligibile);
 • Porturi de pescuit, locuri de debarcadere, centre de licitații și adăposturi (valoarea maximă a grantului poate fi de 2.000.000 EUR, intensitatea finanțării: între 50% și 70% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Pentru catalogul complet al surselor de finanțare dați click aici

Surse de finanțare pentru companii – Aprilie 2016

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare – aprilie 2016. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
Catalogul contine patru sectiuni:

Societati (Descarca);

Autoritati publice (Descarca);

ONG-uri (Descarca);

Universitati (Descarca).

Pentru mai multe informatii, accesati : http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog