Cine salvează deficitul comercial? Exporturile de servicii au depăşit 5 mld. € în T1/2018, plus 9% faţă de anul anterior

România a exportat servicii în va­loa­re totală de 5 mld. euro în primele trei luni din an, în creştere cu 9% faţă de perioada similară din 2017, arată datele Băncii Naţionale. Cu toate acestea, importurile de servicii au cres­cut de două ori mai repede (+18% la trei luni), ajun­gând la valoa­rea de 3,3 mld. euro în T1. „Economia românească este de­pen­den­tă într-un mod greşit de eco­no­miile Uniunii Eu­ropene în sen­sul că noi, din pă­cate, suntem furnizori de bu­nuri şi de servicii cu valoare adău­gată mică şi de bunuri şi servicii cu valoare adăugată mare.

catre articolul din Ziarul Financiar

închide Panel