SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova,  implementează proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, Componenta 1. „Romania Start Up Plus”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune.

În cadrul acestui proiect, vor beneficia de formare profesională, dezvoltare de competențe antreprenoriale și manageriale un număr de 570 de persoane (din care: 228 persoane inactive, inclusiv studenți și femei casnice/aflate în perioada de creștere a copilului, 57 de șomeri și 285 de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independent,), vor fi înființate și finanțate 72 de IMM-uri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Ajutorul de minimis va fi în valoare de 151.589,00 lei  și se se va acorda în 2 tranșe, prima de 75% din valoarea totală, la semnarea contractului și a doua de 25%, după ce beneficiarul minimisului va demonstra că a realizat venituri reprezentând minimum 30 % din valoarea tranșei inițiale acordate.

Proiectul va fi implementat în cele 7 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Prahova și Teleorman) și  va  avea 3 activitati principale:

  • Activitatea 1 – Formare antreprenorială;
  • Activitatea 2 – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE;
  • Activitatea 3 – Program de monitorizare.

În luna mai 2018 vor fi organizate primele 2 sesiuni de cursuri de “Competențe antreprenoriale”, adresate membrilor grupului țintă, ce se vor desfășura la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Camera de Comerț și Industrie Prahova –P2

Persoana de contact: Ancuta Neder Tel: 0741.231.247 Email:ancuta.neder@cciph.ro

Scroll to Top

Caută