Sesiuni formare antreprenorială în regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”

Comunicat de presă

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova,  implementează in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, ce se va desfășoară pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, în perioada 15.01.2018 – 14.01.2021.

În prezent, în cele 7 județe ale Regiunii Sud Muntenia se desfășoară cursurile de formare antreprenorială prin intermediul cărora sunt instruite in domeniul competentelor antreprenoriale, 570 de persoane, cu vârsta peste 18 de ani, care doresc sa inițieze o afacere.

Formarea antreprenoriala are  drept obiectiv dezvoltarea și consolidarea competentelor necesare in vederea cresterii spiritului antreprenorial si a celui managerial, astfel incat prin demararea unei activitati independente sa se poata  face fata noilor provocari aparute in domeniile: mediu, cultură, societate informațională – economie.

Cursul „Competente antreprenoriale”, avand o importanta componeta practica, se centreaza pe metodologia de elaborare a unui Plan de afaceri eficace, si se finalizeaza cu  Certificat de absolvire ANC ( cu recunoastere nationala).

Înscrierile în proiect încă se pot realiza pe website-ul proiectului www.antreprenormuntenia.ro sau prin contactarea echipei de proiect.

Inscrierile in vederea participarii la cursurile de formare antreprenorială, dar si la celelalte activitati ale proiectului, continuă până în luna septembrie, inclusiv.

Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

 Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Daniela Stanciu, tel: 0740.276.699, e-mail: danielastannciu@gmail.com.

Proiectul are o valoarea totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Scroll to Top

Caută