A fost lansată metodologia planurilor de afaceri pentru CONCURSUL din cadrul proiectului „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, proiectul POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni calendaristice, respectiv 15.01.2018 – 14.01.2021.

Conform calendarului de derulare a proiectului, în momentul de față Procedura de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri  din cadrul proiectului a fost publicată pe site-ul proiectului https://antreprenormuntenia.ro și pe cel al CCIR și transmisă membrilor grupului țintă ai proiectului.

La Concurs vor putea participa toți absolvenții programului de formare în Competențe antreprenoriale, rezidenți în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman). De asemenea, pot participa la Concurs și persoanele care nu au parcurs la programul de formare antreprenoriala organizat în cadrul proiectului și care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (sunt incluse în Grupul țintă al proiectului).

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 72 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din fiecare județ din regiunea Sud-Muntenia (minim 2 în fiecare județ).

Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii inclusiv pe o perioadă de 12 luni după finalizarea proiectului, respectiv ianuarie 2022.

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 151.589 lei și se acordă în doua tranșe.

Depunerea online a planurilor de afaceri și a anexelor se face până la data de 05 noiembrie 2018. În termen de cel mult trei zile de la data transmiterii dosarului prin e-mail solicitanții vor transmite prin poșta/curier sau vor depune direct la Camera de Comerț și Industrie a României, dosarul Planului de afaceri original, îndosariat în dosar tip șină împreună cu CD-ul care conține fișierul PDF și formatul editabil (Excel).

Metodologia poate fi descărcată de pe site-ul www.antreprenormuntenia.ro sau de pe site-ul www.ccir.ro.

Proiectul are o valoare totală de 18.121.660,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 18.012.835,98 lei, echivalent a 99,40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri cu profil non-agricol în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, prin formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și manageriale, precum și sprijin acordat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în această regiune. Astfel, vor fi înființate și finanțate 72 de afaceri și vor fi create 144 de locuri de muncă.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 Camera de Comerț și Industrie a României

tel/fax: 021.319.01.00, e-mail: ccir@ccir.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova

Persoane de contact:

Maria Ciobanu, tel: 0745997811 e-mail: maria.ciobanu@cciph.ro

Dragos Mihut, tel: 0769.285.529, e-mail: mihut.roman@gmail.com, pentru județele: Ialomița și Călărași

Diana Deloreanu, tel: 0751.315.311, e-mail: diana.deloreanu@ccia-arges.ro, pentru județele: Argeș și Dâmbovița

OTP Consulting Romania

Persoana de contact – Daniela Stanciu, tel: 0740.276.699, e-mail: danielastannciu@gmail.com.

 


 

Metodologie:

Descarcă fișier: Metodologie PA_ Versiune finala


Erata la Metodologie
Se completeaza informatiile prevazute in Anexa 2 Plan de afaceri , Sectiunea 3 RESURSE UMANE, punctul a) astfel:

Nota existenta dupa tabelul “ Locuri de munca permanente nou create din care cel putin 2 locuri de munca cu norma intreaga” se completeaza dupa cum urmeaza:
Se vor angaja mimim 2 persoane, cu normă întreagă, pentru ca planul de afaceri să fie eligibil, în maxim 6 luni de la semnarea contractului de subventie. Perioada minimă de angajare este de 12 luni, 6 luni în perioada de implementare a planului de afacere și 6 luni perioada de sustenabilitate pe termen mediu. Cele doua locuri de munca se vor mentine inca 12 luni (sustenabilitate pe termen lung) dupa finalizarea implementarii proiectului aferent contractului de finantare ( minimpana in ianuarie 2022) in conformitate cu prevederile Cererii de finantare parte integranta a Contractului de finantare

A nu se confunda perioda de functionare/sustenabilitate cu cea de obligativitate a mentinerii celor doua locuri de munca. Perioada de functionare este de minim 18 luni pana la finalizarea proiectului aferent contractului de finantare  respectiv 18 luni  din perioada ianuarie 2019- ianuarie2021. ( GS pag 11 prevede: După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a) La acesta perioada se adauga cele 12 luni de sustenabilitate/functionare pe termen lung conform prevederilor Cererii de finantare anexa la contractul de finantare respectiv  ianuarie 2021- ianuarie 2022.

Scroll to Top

Caută