Noutati despre intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

În Monitorul  Oficial nr. 35 /14.01.2019 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice care aduce o serie de precizări privind  principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea  situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor publice.

Prezentul ordin  se aplică  de către :

Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. 1802/2014, cu modificarile si completările ulterioare, inclusiv cele ale căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic.

Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele ale căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic.

Persoanele juridice fără scop patrimonial.

Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

continuare articol

Scroll to Top

Caută