Comisia Europeană a majorat sprijinul naţional acordat fermierilor până la 25.000 de euro

Ieri, Comisia Europeană a adoptat norme revizuite privind ajutoarele de stat în sectorul agricol (aşa-numitele ajutoare de minimis), majorând la 25.000 de euro cuantumul maxim pe care autorităţile naţionale îl pot utiliza pentru a-i pe sprijini pe fermieri fără a fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei.
Plafoanele majorate intră în vigoare la 14 martie şi se pot aplica retroactiv pentru ajutoarele care îndeplinesc toate condiţiile.
Această decizie va permite ţărilor UE să majoreze sprijinul acordat fermierilor fără a denatura piaţa, reducând totodată sarcina administrativă care revine autorităţilor naţionale.
Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: „Propunerea Comisiei privind noile norme referitoare la ajutoarele de stat pentru sectorul agricol reflectă valoarea acestei forme de sprijin în perioadele de criză. Prin majorarea cuantumului maxim al ajutoarelor acordate fermierilor, autorităţile naţionale vor dispune de o mai mare flexibilitate şi vor putea reacţiona mai rapid şi mai eficace pentru a-i sprijini pe fermierii vulnerabili. În unele cazuri, cuantumul ajutoarelor de stat care pot fi acordate fermierilor în mod individual va creşte cu 66 %. Noile norme vor continua să însoţească normele obişnuite privind ajutoarele de stat notificate, pe care statele membre le pot aplica în continuare.”

continuare articol

Scroll to Top

Caută