CNI derulează, în această perioadă, licitația pentru construirea unui nou cămin studențesc la UPG Ploiești

Compania Națională de Investiții a lansat, în aprilie, licitația în vederea atribuirii contractului de proiectare, asistență tehnică proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Construire Cămin Studențesc – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești”.

Căminul studențesc ar urma să fie construit pe Bd. București, la nr. 39, pe un teren aparținând Universității Petrol-Gaze din Ploiești, din vecinătatea Bazei Sportive „1 Mai”, așa cum reiese din planul cuprins în hotărârea aprobată de Senatul Universității pe 17 octombrie 2018. Obiectul acesteia era  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții.

„Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să predea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții «C.N.I.» S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului constituit din teren rezultat în urma individualizării, în suprafață de 3745,77 mp (din suprafața de 63978 mp teren intravilan situat în Ploiești, Bulevardul București nr.39, jud. Prahova, aflat în proprietatea Universității Petrol-Gaze din Ploiești, identificat potrivit Cărții funciare nr.124159 UAT Ploiești, nr. Cadastral 124159, nr.topo -), liber de orice sarcini, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea și pe perioada realizării de către «C.N.I.»-S.A. a obiectivului de investiții Construire cămin studențesc – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bulevardul București, nr.39, Ploiești, județul Prahova”, se arată în documentul amintit.

continuare articol

Scroll to Top

Caută