Unul dintre motivele pentru care Constantin Brancoveanu a iubit orasul Urlati a fost…

Situat pe Valea Cricovului Sărat, oraşul Urlaţi este un oraş al cărui istoric se pierde în colbul vremilor trecute. Oraşul a fost menţionat, pentru prima dată, încă din prima jumătate a secolului al XVI- lea, într-un hrisov semnat de Neagoe Basarab, la data de 16 martie 1515, prin care voievodul întărea mai multe ocine mănăstirii Snagov şi în care printre „jurători” (martori) se află şi boierul „Oancea din Urlaţi”.

De altfel până azi, localitatea e cunocută ca Urlați-Orașul dintre vii.

Așa cum consemnează documentele din vremuri îndepărtate, pe meleagurile acestae, aureolate de vii rodnice, au trecut marii domnitori Mihai Viteazu şi Constantin Brâncoveanu.

Acesta din urmă a preţuit în mod deosebit frumusetea şi linistea locurilor, precum şi… vinurile nobile din podgoriile urlăţene! Întratât, încât, de multe ori, a ales, se pare, nu o dată, să poposească la crama sa din Urlaţi.

Urme arheologice din neolitic și din epoca bronzului, descoperite pe dealul Merez din Valea Urloi, certifică existența unor așezări din trecutul îndepărtat.

continuare articol

Scroll to Top

Caută