Este oficial: Acţiunile la purtător dispar şi vor trebuie convertite până în ianuarie 2021

Acţiunile la purtător vor fi interzise după plublicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 589 din data de 18 iulie 2019, a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, conform documentului oficial.

Legea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului obligă societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în Registrul comerţului să facă conversia acţiunilor la purtător în acţiuni nominative şi să depună actul constitutiv actualizat la Ofi­ciul Registrului Comerţului. Neîn­deplinirea obligaţiei de conversie atrage dizol­varea compa­niei.

continuare articol

închide Panel