Aurelian Gogulescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova: Am încrederea că evoluţia economică prahoveană va fi una favorabilă şi în 2020

– Domnule Aurelian Gogulescu, recent aţi fost învestit cu un nou mandat la conducerea Camerei de Comerţ și Industrie Prahova. Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi propus pentru următorii patru ani ?
– De-a lungul activității desfășurate la conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, am căpătat o experiență bogată și, spun eu, valoroasă privind organizarea și funcționarea sistemului cameral. În toți acești ani, obiectivele mele au fost legate de trei principii : promovarea intereselor mediului de afaceri prahovean, cu prioritate a intereselor membrilor atât pe plan intern, cât și internațional; atragerea de investiții străine în județ; întocmirea şi derularea de proiecte europene, ale căror activități se pliază pe interesele și cerinţele membrilor comunității de afaceri prahovene. Plecând de la aceste idei generale, pe care le-am aplicat pe întreaga perioadă a activității mele la conducerea CCI Prahova, pentru viitor pot vorbi despre o serie de obiective precum : creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității prahovene de afaceri privind rolul și forța pe care le poate avea organizația camerală – constituită prin voință membrilor ei; creșterea gradului de încredere a comunității de afaceri în CCI Prahova, folosind ca argument faptul că activitatea organizației noastre s-a dovedit a fi una credibilă, reală, utilă și necesară comunității de afaceri și potențialilor investitori; promovarea imaginii, a valorilor și a oportunităților județului pe plan intern și internațional; crearea de premize pentru un mediu de afaceri stabil, coerent și predictibil, propice unei activități economice eficiente, durabile, deschise spre exterior, care să asigure creșterea nivelului socio-economic al județul ; crearea de parteneriate solide, de încredere și realizarea de proiecte comune pentru accesarea de finanțări prin programe europene ; creșterea gradului de profesionalizare a personalului CCI Prahova, în vederea furnizării de servicii de calitate către comunitatea de afaceri prahoveană; păstrarea și dezvoltarea patrimoniului CCI Prahova pentru a corespunde cerințelor activității noastre, care prin eficienţa sa este utilă și benefică susținerii reprezentanților comunității de afaceri.

continuare articol

Scroll to Top

Caută