Salarizare – noutăți legislative – ianuarie 2020

Majorarea salariului de baza minim brut pe economie incepand cu 1 ianuarie 2020

Hotararea de Guvern nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 din 16.12.2019

Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe economie se majoreaza la 2.230 lei.

Potrivit HG nr. 935/2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.230 lei lunar, pentru un program complet de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora.

Prin exceptie, incepand cu 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor, conform prevederilor cap. II, art. 164 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de bază minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Avand in vedere Legea nr. 53/2003, conform cap. II, art. 164, alin. 4, angajatorii trebuie sa ia masurile necesare pentru a aduce la cunostinta salariatilor informatia cu privire la modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

De asemenea, angajatorii au obligatia sa inregistreze modificarea salariului in Registrul General de Evidenta a Salariatilor in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii, astfel cum este prevazut in Hotararea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Potrivit Codului muncii republicat, stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca de salarii de baza sub nivelul minim, constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei.


Majorarea contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, angajatorii care au cel putin 50 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

In cazul in care nu angajeaza persoane cu handicap in aceste conditii, vor avea obligatia sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.


Eliminarea suprataxarii contractelor de munca

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 1054 din 30.12.2019

Incepand cu 1 ianuarie 2020, se abroga prevederile cu privire la cuantumul minim al contributiilor de asigurari sociale (CAS) si de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial.

Astfel, baza lunara de calcul a contributiilor CAS si CASS, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, o va reprezenta castigul brut efectiv realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, fiind eliminata conditia cuantumului minim cu raportare la salariul minim brut pe economie.


Majorarea cuantumului ajutorului de deces

Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 3 din data de 6 ianuarie 2020

Potrivit Legii nr. 6/2020, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5429 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

  1. a) asiguratului sau pensionarului la 5429 lei;
  2. b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului la 2715 lei.

Plata ajutorului de deces, reglementat de Legea nr. 263/2010, nu mai este in sarcina angajatorului incepand din anul 2018, aceasta plata fiind efectuata direct de catre Casa de Pensii, potrivit prevederilor legale.

Scroll to Top

Caută