Fiscalitate – noutăți legislative – februarie 2020

Split TVA

Ca urmare a depasirii termenului-limita de 1 august 2019, asumat fata de Comisia Europeana, pentru compatibilizarea sistemului de plata defalcata a TVA cu acquis-ul comunitar in domeniu, ca urmare a Scrisorii Comisiei Europene nr. C (2018) 7.121 final din 8 noiembrie 2018 de punere in intarziere in cauza 2017/2.180 – avand ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plata defalcata, s-a decis abrogarea, incepand 1 februarie 2020, a Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

  • Incepand cu 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai opereaza inscrieri in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.
  • Pana la 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de catre orice creditor, indiferent de natura creantei.
  • In termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, unitatile Trezoreriei Statului transfera automat, fara nicio formalitate prealabila in raport cu titularul contului, disponibilul existent in soldul conturilor de TVA in contul de disponibil al titularului deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.
  • In termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, persoanele care au aplicat mecanismul platii defalcate a TVA care nu au deschis cont la Trezoreria Statului vor comunica unitatii Trezoreriei Statului contul curent deschis la o institutie de credit in care se transfera sumele respective. In cazul in care aceste persoane nu comunica informatii privind contul curent deschis la institutia de credit, in baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicita, in termen de 10 zile de la data primirii solicitarii de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informatii, pe care le transmite unitatilor Trezoreriei Statului in vederea transferului sumelor.
  • Incepand cu data de 1 februarie 2020, prin conturile de TVA deschise la unitatile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul platii defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operatiuni, cu exceptia celor prevazute mai sus.
Remediile rapide

Avand in vedere necesitatea armonizarii si simplificarii sistemului TVA la nivel european in ceea ce priveste impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, au intrat in vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA si Regulamentul pe punere in aplicare (UE) nr. 1.912/2018 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare.

Pana in prezent, Directiva 1.910/2018 nu a fost transpusa in legislatia din Romania.

Modificarile aduse sunt legate de:

  • Stocurile transmise la dispozitia clientului
  • Livrarile succesive de bunuri
  • Conditiile de scutire pentru livrarile intracomunitare
Stocurile la dispozitia clientului

Reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, iar transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie, dar si pentru alte activitati economice.

Romania este unul dintre statele membre care aplica sistemul simplificat pentru stocuri la dispozitia clientului inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari. Totusi, acesta va trebui adaptat la prevederile Directivei care vor fi implementate in legislatia din Romania.

Tranzactiile in lant

Operatiunile in lant se refera la livrarile succesive ale acelorasi bunuri (ceea ce inseamna ca exista doua sau mai multe livrari consecutive) unde bunurile livrate sunt supuse unui singur transport intracomunitar intre doua state membre. In aceste situatii, transportul intracomunitar al bunurilor poate fi atribuit doar uneia dintre livrarile din lant si numai livrarea respectiva are posibilitatea de a beneficia de scutirea de TVA prevazuta pentru livrarile intracomunitare.

Scutirea aplicabila livrarilor intracomunitare de bunuri

Dupa 1 ianuarie 2020, o alta conditie de fond pentru aplicarea scutirii de TVA, pe langa dovada transportului si codul de TVA al beneficiarului, este declararea, in mod corect, a livrarii intracomunitare in declaratia recapitulativa (Formular 390). Astfel, aceasta va deveni o conditie de fond pentru aplicarea scutirii, in loc sa fie o cerinta de forma.


Ambalaje

Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate vor fi obligati ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, sa aiba un procentaj mediu al greutatii ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 20182019. Acest procent va creste cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută