Juridic – februarie 2020 – noutăți legislative

Combaterea spalarii banilor. Obligatii de raportare a Beneficiarului real

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, act ce a abrogat Legea nr. 656/2002.

Una dintre noutatile aduse de catre aceasta lege consta in introducerea obligatiei de depunere, de catre persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in Registrul Comertului, a unei declaratii privind beneficiarul real al persoanei juridice. Aceasta declaratie va trebui depusa la infiintare si apoi anual, in 15 zile de la depunerea situatiilor financiare sau in 15 zile de la data la care survine o modificare privind beneficiarul real. Nerespectarea acestei obligatii de depunere a declaratiei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, nedepunerea declaratiei urmand a atrage, in final, dizolvarea societatii.

Pana la data de 13.01.2020, toate entitatile raportoare au obligatia sa isi desemneze una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea legii, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate O.N.P.C.S.B., exclusiv in format electronic. In caz contrar, fapta reprezinta contraventie si se poate sanctiona cu avertisment sau cu amenda de la 25.000-150.000 lei pentru persoane fizice, pentru persoanele juridice limita maxima urmand a se majora cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

De asemenea, se abroga dispozitiile din legea 31/1990 privind actiunile la purtator; capitalul social al societatilor pe actiuni va fi constituit din actiuni nominative.

Scroll to Top

Caută