Aviz de forță majoră sau Certificat de situație de urgență?

Precizari si aspecte practice

In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 care a afectat si tara noastra si al masurilor luate de autoritati in vederea limitarii raspandirii virusului, firmele se confrunta cu o serie de dificultati majore in desfasurarea activitatii lor si in indeplinirea obligatiilor contractuale asumate. Pentru dovedirea dificultatii sau imposibilitatii executarii obligatiilor  si pentru a putea beneficia de o amânare la executarea obligației, o eliberare de executare sau o renegociere, firmelor li se deschid doua posibilitati: obtinerea avizului de forta majora sau obtinerea certificatului  de situatie de urgenta.

Astfel , trebuie facuta o distinctie intre acestea, pentru a putea alege varianta optima in functie de fiecare situatie in parte.

Daca regulile privind obtinerea avizului de forta majora nu sunt o noutate in Romania, cele privind obtinerea certifiacatelor de situatie de urgenta sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern din data de 18.03.2020, privind acordarea de certificate de situație de urgență (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 . Hotărârea este menită să pună în aplicare măsura adoptată prin Decretul prezidențial nr. 195/2020, prin care s-a statuat că operatorii economici a căror activitate este afectată de pandemie pot solicita de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri („MEEMA”) astfel de certificate de situații de urgență („CSU”).

Cine poate solicita eliberarea avizului de forta majora, respectiv a certificatului de situatie de urgenta?

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

De precizat este ca ramane la latitudinea părţii care se consideră prejudiciată să ia sau nu în considerare motivele şi dovezile (între care şi avizul de forţă majoră emis de Camerele de comert) prezentate de partenerul contractual în culpă, pentru justificarea neîndeplinirii obligaţiilor, ultimul cuvânt avându-l, evident, instanța de judecată.

Potrivit Codului civil, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Pe de alta parte, Certificatul de situatie de urgenta poate fi eliberat tuturor operatorilor economici care își desfășoară activitatea principală în cel puțin unul dintre următoarele sectoare: transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

Formularea “servicii destinate populatiei” permite autoritatii emitente interpretarea notiunii si includerea in sfera acesora a mai multor domenii de activitate  care pot fi incluse in sfera de aplicare a actului normative care reglementeaza certificatele de situatie de urgenta.

Cine are competenta de eliberare a avizului de forta majora si a certificatului de situatie de urgenta?

Avizele de forta majora sunt eliberate de catre Camerele de comert judetene sau de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Atributul  Camerelor județene si al CCIR este acela de a analiza, la cererea comercianților, și a aviza sau nu, existența forței majore – privită exclusiv din perspectiva efectelor și influenței acesteia asupra executării obligațiilor rezultate dintr-un contract comercial.

Astfel, pentru a putea aviza existența forței majore, trebuie să existe un contract,  ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

Certificatele de situatie de urgenta sunt eliberate de catre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Pentru ce pot fi folosite fiecare dintre cele doua tipuri de documente?

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reținută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCI Prahova.

Certificatele pentru situatii de urgenta  pot fi folosite în relațiile cu terții și vor atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Prin intermediul Certificatelor pentru situatii de urgenta, operatorii economici pot:

  • beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale,
  • cere renegocierea anumitor contracte, în orice relație cu alți operatori economici,
  • interveni în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice.

Care este procedura de obtinere a celor doua tipuri de documente?

Puteti consulta detalii despre procedura de eliberare a avizelor de forta majora accesand link-ul:

https://cciph.ro/birou-juridic-arbitraj-comercial/certificari/aviz-de-forta-majora/ 

 In ceea ce priveste eliberarea certificatelor de situatie de urgenta:

Termenul de obținere a certificatelor este de  maximum 5 (cinci) zile lucrătoare pentru operatorii economici care demonstrează o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40%, respectiv  de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare pentru operatorii economici care nu întrunesc condiția scăderii cifrei de afaceri cu peste 40% dar respectivul operator este in dificultate (dovedita) generata de apariția situației de urgenta.

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situație de Urgență (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv printr-o secțiune dedicată, disponibilă pe platforma ministerului http://prevenire.gov.ro/.

Operatorii economici vor trebui să motiveze solicitarea CSU, să justifice nevoia acestuia, precum și să pună la dispoziția Comisiei de Analiză a cererilor de eliberare a CSU din cadrul MEEMA date referitoare la situațiile financiare.

Mai multe informații vor fi disponibile pe platforma ministeruluihttp://prevenire.gov.ro/ .

Important!

Certificatele de situatie de urgenta se acordă în condiții speciale doar în perioada în care starea de urgenţă este încă activă în România și vor fi valabile pe toată durata anului în care au fost emise.

Operatorii economici interesați vor putea apela la avizele  de forță majoră (AFM), emise de către camerele de comert si/sau la certificatul de situatie de urgenta,  in functie de interesul acestora

Link-uri utile / Bibliografie:

https://cciph.ro/birou-juridic-arbitraj-comercial/certificari/aviz-de-forta-majora/

https://ccir.ro/2020/03/12/precizari-privind-avizarea-existentei-cazurilor-de-forta-majora-si-influenta-acestora-asupra-executarii-obligatiilor-comerciantilor-atributie-legala-ccir-si-camerelor-judetene/

Scroll to Top

Caută