BNR: Disciplina financiară laxă a firmelor din România reprezintă o vulnerabilitate structurală semnificativă

Actuala criză poate reprezenta şi o ocazie pentru implementarea unor măsuri structurale care să poziţioneze România într-o nouă paradigmă de creştere economică, mai sustenabilă, inovativă şi mai rezilientă la şocuri.

Riscurile cu care se confruntă economia loca­lă, cu un efect semnificativ asupra stabilităţii finan­ciare, în contextul crizei create de pandemie, sunt creşterea incertitudinii la nivel global şi reducerea rapidă a încrederii in­ves­titorilor în economiile emer­gente, respectiv deteriora­rea echi­­librelor macro­eco­nomice in­ter­ne, inclusiv din perspectiva struc­turii şi a costului de finanţare a deficitului bugetar, conform ra­por­tului BNR asupra stabilităţii finan­ciare aferent lunii iunie 2020.

„Pandemia de COVID-19 a afec­tat sever toate sectoarele ac­ti­vi­tăţii economice şi a deter­mi­nat creşterea semnificativă a incer­ti­tu­dinii şi ajus­tarea rapidă a primelor de risc pe pieţele finan­ciare, măsurile de limitare a răspândirii bolii gene­rând blocaje în lanţurile de ofertă şi contracţia pu­ternică a cererii, în timp ce pieţele financiare s-au confruntat cu creşteri importante de volatilitate şi ajustări notabile ale preţurilor activelor finan­ciare“, se arată în raport.

Scroll to Top

Caută