Ordinul MS și CNAS nr. 1.092/745/2020 – certificatele de concediu medical emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicii de familie

Potrivit Ordinului MS și CNAS nr. 1.092/745/2020, ale cărui prevederi se aplică de la mometul publicării (MOF 583/02.07.2020), certificatele de concediu medical emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicii de familie, în vederea debirocratizării modalității de acordare a concediilor medicale,.

Cu alte cuvinte, certificatele medicale emise de medicii speciliaști pot fi predate direct angajatorului, fără ștampila medicului de familie.

Așadar, din modelul noului certificat de concediu medical a dispărut rubrica dedicată medicului de familie. Până acum, prin completarea acesteia, medicul de familie dovedea că a luat în evidență certificatul medical eliberat de medicul specialist.

Însă, potrivit expunerii de motive ce a însoțit textul proiectului de ordin, la momentul la care a fost lansat în dezbatere publică, parafa medicului de familie nu e neapărat necesară. Asta pentru că medicul curant oricum încheie o convenție cu casa de asigurări de sănătate, iar formularele de concediu medical cuprind deja informațiile privind numărul convenției, denumirea casei de asigurări de sănătate, precum și parafa medicului.

O altă noutate adusă de Ordinul MS și CNAS nr. 1.092/745/2020 este introducerea unei rubrici speciale pentru părinții care au copii cu afecțiuni grave. Prin urmare, noul formular pentru acordarea concediului medical cuprinde și o rubrică în care medicul curant va trece codul numeric personal al copilului bolnav pentru care se acordă certificatul medical.

Reamintim că, pentru a beneficia de concediu medical este nevoie de un stagiu minim de cotizare, respectiv șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Scroll to Top

Caută