Ziarul Prahova: Interviu cu Presedintele CCIPrahova, Dl. Aurelian Gogulescu

Ca și la nivel naţional, efectele negative ale pandemiei au fost și încă mai sunt vizibile și la nivelul judeţului Prahova, de departe cel mai afectat fiind domeniul economic. Cum a reușit sau nu să facă faţă mediul de afaceri prahovean, care au fost lecţiile învăţate de antreprenori de la anul 2020, care a schimbat total mersul firesc al activităţii, am încercat să aflăm din dialogul purtat cu președintele Camerei de Comerţ și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, un dialog devenit, de altfel, o tradiţie la sfârșit de an pentru ziarul Prahova.
– Domnule președinte al Camerei de Comerţ și Industrie Prahova, se știe faptul că judeţul nostru este unul important, din punct de vedere economic, pe harta României. Cum s-a manifestat pandemia la nivelul economiei prahovene şi al mediului de afaceri ?
– La nivelul economiei prahovene, criza COVID-19 s-a manifestat diferit, în funcţie de domeniul de activitate, de mărimea firmelor, dar și în funcţie de modul în care firmele au știut și au putut să se adapteze, să se remodeleze, să se reinventeze. Iar acest lucru a ieșit în evidenţă și cu ocazia întocmirii a două studii, la sfârșitul lunii aprilie, respectiv sfârșitul lunii iulie a.c., cu privire la impactul crizei asupra firmelor. În fapt, au fost realizate de către CCI Prahova două analize privind impactul stării de urgenţă, respectiv a crizei Covid-19 asupra mediului de afaceri prahovean, pe baza chestionarelor transmise firmelor prahovene. Astfel, a reieșit că sectoarele cele mai afectate au fost cele din turism și HoReCa, dar și comerţul. Sectoare afectate parţial, în sensul diminuării activităţii, au fost cele legate de industria prelucrătoare, cea alimentară, a mobilei, imobiliarele, serviciile profesionale – logistice și de transport, în timp ce sectoare neafectate în mod direct au fost agricultura și construcţiile. Trebuie precizat, însă, că în 2020 seceta este cea care a afectat puternic producţia agricolă, iar referitor la construcţii, acest domeniu a fost afectat indirect, odată cu scăderea investiţiilor. În această perioadă, cei mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri au resimţit și au evidenţiat faptul că sectorul privat a fost și este mult mai expus în faţa efectelor crizei, din punctul de vedere al păstrării și remunerării personalului, decât sectorul public, unde salariile nu au fost afectate, nu s-au operat disponibilizări și angajaţii n-au fost trimiși în șomaj tehnic.
– Care credeţi că au fost lecţiile învăţate în perioada crizei COVID-19 de către antreprenori ?
– Managementul firmelor s-a preocupat și s-a implicat în adoptarea de măsuri pe care să le implementeze nu doar pentru a reacţiona la șocul crizei, ci și pentru a remodela activitatea companiei și pentru a crea un plan de recuperare sau relansare, după caz. Astfel, prioritară a fost asigurarea locului de muncă pentru toţi angajaţii, precum și siguranţa angajaţilor la locul de muncă. Firmele au iniţiat sau au extins opţiunile de flexibilizare a muncii, respectiv implementarea telemuncii, reorganizarea echipelor și decalarea programului de lucru, dar și alocarea de resurse pentru dezinfectare. În ceea ce privește remodelarea strategiei companiilor pentru asigurarea continuităţii activităţii, au fost remarcate aspecte legate de lanţul de aprovizionare, mai ales în cazul firmelor care desfășoară activităţi de export sau import – în special de componente și materii prime- cu ţări foarte afectate de coronavirus. În acest sens, reprezentanţii managementului au dat dovadă de creativitate, reacţie proactivă, au remodelat și au adaptat forme inovative de marketing și relaţionare. S-a remarcat de asemenea folosirea eficientă a dialogului social, ca instrument de legătură cu măsurile de sprijin guvernamental. În acest sens, firmele – corect și prompt informate – inclusiv prin intermediul CCI Prahova – au putut să implementeze oportunităţile și facilităţile oferite prin programele guvernamentale de sprijin. A mai existat și posibilitatea realizării de strategii având la bază oportunităţile rezultate din contextul de criză provocat de COVID-19, respectiv construirea rezilienţei prin revizuirea și actualizarea planurilor de continuare a activităţii. În concluzie, se observă din partea mediului de afaceri o acceptare și o folosire proactivă a tot ceea ce a însemnat și va continua să însemne COVID-19 în viaţa omenirii în general și în activitatea fiecărei firme, în mod particular.
– Cum s-a implicat CCI Prahova anul acesta pentru a ajuta mediul de afaceri prahovean?
– Pentru că anul acesta Camera de Comerţ și Industrie Prahova a împlinit 30 ani de existenţă și activitate modernă, putem spune cu modestie, dar cu o firească asumare și obiectivitate, că în aceste trei decenii experienţa pe care am dobândit-o am pus-o cu dedicaţie și profesionalism în slujba comunităţii de afaceri a judeţului nostru. Cu toate acestea, situaţia absolut inedită cu care și noi ne-am confruntat în cursul acestui an pandemic ne-a determinat să ne adaptăm din mers, să ne modelăm întreaga activitate după realităţile momentului. Faptul că CCI Prahova a fost și este de 30 ani de la reînfiinţarea sa în formă modernă o organizaţie organic legată de comunitatea de afaceri a judeţului Prahova ne-a ajutat în mod real să acţionăm și să reacţionăm prompt și eficient în sprijinul firmelor, odată cu declanșarea pandemiei. Am identificat încă de la acel moment nevoia urgentă și stringentă a firmelor de a fi susţinute prin acţiuni de informare, relaţionare, eliberare de documente specifice și am fost alături de ele cu toată capacitatea noastră, cu toată expertiza, experienţa și, de ce să nu spunem,….cu tot sufletul. În sinteză, aceste acţiuni au fost de informare permanentă cu privire la toate actele normative emise de Guvern pe perioada stării de urgenţă și de alertă, prin reprezentarea intereselor firmelor și transmiterea propunerilor făcute de acestea către Grupul de lucru interinstituţional, pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele pandemiei, prin eliberarea către firme a Avizelor de Forţă Majoră și consiliere în vederea obţinerii Certificatelor de Stare de Urgenţă, acordând sprijin punctual și consultanţă pentru diverse companii privind numeroase speţe. De asemenea, a existat o relaţie de colaborare permanentă cu instituţiile administraţiei publice centrale și locale privind ofertele companiilor dispuse să producă și să contribuie cu servicii sau produse la combaterea noului virus. Totodată, menţionăm și adaptarea întregii activităţi a CCI Prahova, incluzând aici și modul de organizare a acţiunilor și evenimentelor care s-au desfășurat cu preponderenţă în format online și care au asigurat firmelor un suport atât de necesar în această perioadă, prin informare, relaţionare business, promovare, instruire prin programe de cursuri de formare și perfecţionare profesională, eliberarea de documentaţie pentru export, consultanţă de afaceri, arbitraj comercial. În concluzie, atitudinea care a stat la baza desfășurării activităţii CCI Prahova în slujba firmelor, pe parcursul acestui an, poate fi caracterizată prin termenii : rezilienţă, sustenabilitate, reinventare. Am învăţat din mers și am adoptat lecţiile necesare pentru a putea trece cu bine peste această perioada dificilă și pentru a putea să fim alături de firmele prahovene, dar și din alte judeţe ale ţării, pentru că la acţiunile pe care le-am organizat on line au participat firme din multe alte judeţe ale României, așa cum se întâmplă de mai mulţi ani, știut fiind faptul că CCI Prahova reprezintă un pol important de informare și relaţionare business pentru firmele românești.

Scroll to Top

Caută