FONDUL PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ, Instrument de atingere a neutralității climatice

În luna decembrie 2019, Comisia Europeana a publicat Strategia sa pentru următorul deceniu; documentul, denumit Pactul Verde European (prescurtat, PVE), reflectă obiective mai ambițioase în ceea ce privește activitățile legate de climă și mediu, precum și o țintă de neutralitate climatică vizând orizontul 2050. PVE aduce cu sine, totodată, o serie de transformări ale politicilor, strategiilor, actelor normative şi, pentru ca toate acestea să fie sustenabile, identifică fondurile destinate implementării întregului proces. În concordanță cu scopul realizării neutralității climatice a UE până în 2050, PVE propune un Mecanism pentru o tranziție justă (prescurtat, MTJ) menit să sprijine regiunile cele mai afectate de trecerea economiei de la cărbune la energia verde sau, altfel spus, de la activitățile industriale poluante la ecologizarea intensă a activităţilor economice. În linii generale, MTJ este format din trei piloni importanţi, și anume:

  • Fondul pentru o Tranziție Justă (prescurtat, FTJ), cu o alocare financiară de 17,5 mld Euro;[1]
  • Schema dedicată pentru tranziția echitabilă în cadrul Invest EU (prescurtat, STJ), care urmărește să mobilizeze finanțări de cca 10 – 15 mld Euro pentru sectorul privat …

continuare articol

Scroll to Top

Caută