Brexit – Intelegere si adaptare a mediului antreprenorial

Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat joi, 11 februarie 2021, evenimentul online „BREXIT – INTELEGERE SI ADAPTARE A MEDIULUI ANTREPRENORIAL”, interesul pentru acesta fiind extrem de ridicat.

Evenimentul a fost onorat de prezenta D-lui Iulian Cristian Simu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriat si Turism, alături de specialiști  din cadrul Ministerului Finantelor – Vamă și ANAF, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, reprezentanții diplomatici ai Ambasadei României la Londra, respectiv Ambasadei UK în România, Camere de Comerț judetene, precum și circa 50 de companii din Prahova, București și alte 17 județe.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), singura entitate neguvernamentală aleasă să facă parte din comitetul interministerial de coordonare și de pregătire a mediului de afaceri pentru Brexit a fost reprezentată de către Dl. Eduard Costin, Director Relații Externe, care a transmis mesajul D-lui Mihai Daraban, Președintele CCIR.

În deschiderea acțiunii, Președintele CCI Prahova, Dl. Aurelian Gogulescu, care deține și funcția de Vicepreședinte al CCIR și Președinte al Comitetului pentru Diplomație Economică, a spus: “Evenimentul major al începutului anului 2021 este punerea în aplicare a prevederilor acordului Brexit. Dacă în 2020 am traversat o perioadă de tranziție din punct de vedere economic, administrativ și social, iată că acest an aduce efectiv în prim plan prevederile Acordului din Marea Britanie și Uniunea Europeană. Este necesar ca firmele interesate să își ajusteze sau reorienteze activitatea în mod corespunzător și să transforme un moment de schimbare într-o oportunitate de viitor, în condițiile în care Marea Britanie este un important partener economic al României, singurul stat cu care țara noastră a înregistrat cel mai mare excedent comercial, atunci când acesta făcea parte din Uniunea Europeană”.

Evenimentul s-a adresat, în primul rând, companiilor interesate și implicate în relații de afaceri pe piața britanică, dar și celor care doresc să înțeleagă mai bine aceste schimbări cu impact la nivel european.

Din tematica abordată în cadrul evenimentului au făcut parte urmatoarele subiecte: informații despre aspectele vamale aplicabile, implicații fiscale în context BREXIT, continuarea activității firmelor care operează în UK, accesul pe piața muncii din UK și condiții pentru lucrătorii detașați, oportunități de afaceri și parteneriate investiționale UK – România.

Acțiunea s-a încheiat cu o sesiune Q&A, ocazie cu care participanții au putut adresa întrebări punctuale specialiștilor prezenți.

Intrebari si Raspunsuri Webinar

I :  Reprezint o firma care exporta marfa catre UK in mod B2B si cea mai mare problema a noastra este daca in acest mod de lucru B2B pt facturile emise catre cumparator (firma) trebuie aplicata facturarea cu TVA

: Incepand cu data de 01.01.2021, livrarile de bunuri catre Marea Britanie sunt considerate operatiuni de export. Conform art 294 alin (1) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal -cu modificarile si completarile ulterioare, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său, sunt scutite de taxă.

Scutirea de taxa se justifica de catre exportator cu documentele prevăzute la art 2 alin. 2 din instrucțiunile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016  privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv:

  1. a) factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;
  2. b) unul dintre următoarele documente:
  3. certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declarației vamale de export pe cale electronică; sau
  4. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire; sau
  5. în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

Prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în cauză.

I : O societate A din Romania  produce saci care sunt facturati catre un client B din UK.  Sacii sunt transmisi catre un producator de confectii C din Romania,  care produce si exporta catre clientul B din UK aceste confectii, care sunt ambalate, protejate cu sacii produsi de societatea A. Exportul efectiv al bunurilor, implicit sacii, se realizeaza la o perioada de timp fata de facturarea catre UK, de catre societatea C, societatea A nefiind exportator din punct de vedere vamal.

Intrebare:

Este corecta, prin prisma Ordinului 103/2016  completat cu Ordinul 2148/2020, justificarea scutirii de TVA,de catre societatea A cu factura catre clientul B din UK, CMR, si declaratia vamala unde in caseta 44 este mentionat societatea A, in conditiile in care exportul/transportul nu este facut de societatea A.?

sau trebuie altfel completata Declaratia vamala, sau alte documente si proceduri?

R : In limita informatiilor furnizate, in principiu, consideram ca Societatea A poate beneficia de scutirea de taxa potrivit prevederilor art 294 alin (1) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal -cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat, chiar daca Societatea A nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, ea are calitatea de exportator  din perspectiva TVA  si va putea justifica scutirea de TVA dacă deține declarația vamală de export, unde datele sale de identificare și ale facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii sunt menționate în caseta 44 a declarației. Facem precizarea ca scutirea de taxa poate fi aplicata doar daca prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii se va face în termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în cauză.(art.1 alin. 4 din OMFP 103/2016- cu modificarile si completarile ulterioare).

Intrucât domeniul taxei pe valoarea adăugată este un domeniu foarte complex, care necesită o analiză amănunțită, la elaborarea unui punct de vedere trebuie avute în vedere toate aspectele care stau la baza operațiunii economice va recomandam sa adresati aceasta intrebare si pe formularul de contact de pe site-ul ANAF, descriind operatiunile in detaliu si in masura in care este posibil,este de preferat sa anexati si o copie a contractului incheiat cu firma din UK si orice alte documente pe care dvs le considerati relevante in speta in cauza.

I : Societate romaneasca livreaza bunuri/presteaza servicii catre un partener din UK caruia ii emite factura. Livrarea bunurilor/prestarilor de servicii se face pe 3 destinatii(UK, Germania si SUA), direct catre beneficiarul final, costul de transport este suportat de beneficiarul final, mentionand ca beneficiarul final este o alta firma din UK, nu partenerul nostru direct. Partenerul din UK are contract diferentiat cu beneficiarul final, ce are reprezentant fiscal in fiecare tara mentionata(Germania si SUA). Cum vom intocmi factura din punct de vedere al TVA, cu sau fara TVA, in aceasta situatie?

R : Este o intrebare complexa si nu foarte clara, care necesita o mai atenta analiza. Prin prestare de servicii la ce va referiti? La transportul bunurilor? In vederea elaborarii unui raspuns documentat va rugam sa adresati intrebarea pe Formularul de contact de pe site-ul ANAF, descriind operatiunile in detaliu si in masura in care este posibil,este de preferat sa anexati si o copie a contractului incheiat cu firma din UK si orice alte documente pe care dvs le considerati relevante in speta in cauza.

: Daca am trimis marfuri in decembrie si au ajuns in UK in februarie cum este calificata tranzactia? Livrare intracomunitara sau export?

: ”Circulația mărfurilor unionale în interiorul Uniunii dinspre Regatul Unit către Uniune sau viceversa în jurul datei de încheiere a perioadei de tranziție poate fi totuși tratată ca o circulație în interiorul Uniunii, sub rezerva îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 47 din Acordul de retragere. Acest lucru este valabil, de asemenea, în cazul mărfurilor unionale care circulă între două puncte de pe teritoriul vamal al Uniunii trecând prin Regatul Unit.

În conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din Acordul de retragere, persoana în cauză trebuie să dovedească următoarele, atunci când aceste mărfuri sosesc la frontiera dintre Uniune și Regatul Unit:

(i) că această circulație a început înainte de încheierea perioadei de tranziție și s-a încheiat după data respectivă și

(ii) că mărfurile au statutul vamal de mărfuri unionale. Tipurile de dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale care trebuie utilizate în acest scop sunt prevăzute la articolul 199 din Regulamentul de punere în aplicare a CVU.

Dovada începerii circulației înainte de încheierea perioadei de tranziție trebuie să fie furnizată prin intermediul unui document de transport sau al oricărui alt document care să indice data la care a început circulația și care să includă și precizări privind trecerea frontierei. Această dată ar fi, în cele mai multe cazuri, data la care transportatorul a preluat mărfurile pentru transport; în alte cazuri, aceasta poate fi data la care mărfurile au fost preluate de un agent de expediție care a preluat responsabilitatea mărfurilor și care, ulterior, subcontractează transportul unui transportator. În acest din urmă caz, este posibil ca operatorul economic să nu aibă niciun control asupra calendarului/momentului efectuării transportului; cu toate acestea, în cazul în care intenționează să utilizeze dispozițiile Acordului de retragere pentru circulația respectivă a mărfurilor, acesta ar trebui să furnizeze agentului de expediție o dovadă a statutului mărfurilor. Câteva exemple de documente de transport sunt: documentul CMR, scrisoarea de trăsură CIM, conosamentul, conosamentul multimodal sau scrisoarea de transport aerian.”

: Catre ce institutie trebuie sa ne adresam ptr obtinerea atestatului de origine?; cum se calculeaza valoarea statistica a bunurilor in vama din UK ptr transport aerian ? ce documente justificative trebuie sa intocmeasca exportatorul ptr a dovedi originea bunurilor ?

Este nevoie sa depunem o documentatie catre DGV ( ex. procesul de fabricatie, material utilizate, etc ) ?

R :  Atestatul de origine este intocmit de catre exportator, aceasta metoda denumita si auto-certificare a originii marfurilor fiind modalitatea prin care responsabilitatea privind declararea marfurilor revine operatorului economic care detine toate informatiile privind originea produselor. Pentru exportatorii din UE este nevoie de numarul REX pentru produse cuo valoare peste 6000 EURO, iar in UK, pentru toate atestatele de origine, este necesara completareanumarului GB EORI. Textul atestatului de origine este urmatorul:(Perioada: de la___________ până la __________(1)) Exportatorul mărfurilor care fac obiectul prezentului document (nr. de referință al exportatorului … (2)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod expres, aceste mărfuri sunt de (3) origine preferențială ….

Originea marfurilor este dovedita prin atestatul de origine, intocmit de exportator, sau cunostintele importatorului, daca acesta detine informatii furnizate de exportator.

Daca urmeaza sa faceti exporturi in UK de produse originare, cu o valoare peste 6000 EURO, este necesar sa obtineti numarul de inregistrare al exportatorului din Sistemul REX. In acest sens, trebuie sa depuneti un dosar conform prevederilor OPANAF 2792/2017. Aceste informatii le regasiti pe pagina de internet a DGV, www.customs.ro

De la 1 ianuarie 2021,este nevoie de un atestat de origine. Daca valoarea produselor originare din expeditia respectiva este sub 6000 EURO,atestatul se intocmeste fara a se inscrie numarul de referinta al exportatorului (a se vedea nota 2 din Anexa ORIG-4 din Acord).

: Atestatul de origine este cumva certificatul de origine emis de Camera de Comerț?

R: Atestatul de origine este o declaratie care trebuie sa fie completata pe factura sau un document care detaliaza produsele, in asa maniera incat sa poata fi identificate si este utilizata pentru originea preferentiala, asa cum este prevazuta de Acordul UE – UK. Certificatele de origine emise de Camerele de Comert vizeaza originea nepreferentiala si sunt utilizate in cazul masurilor netarifare!

Textul atestatului de origine este similar delaratiei de origine / sau pe factura.

I : In situatia in care livrarea se realizeaza potrivit conditiei FCA loc de livrare din Romania ( alt loc decat locul de productie al vanzatorului roman) vanzatorul trebuie sa faca declaratia vamala la un anumit birou vamal sau poate opta intre mai multe birouri vamale din Romania?

R : Următoarele birouri vamale au competenţa să plaseze mărfurile sub regimul de export: (a) biroul vamal responsabil pentru locul în care este stabilit exportatorul; (b) biroul vamal de a cărui competenţă ţine locul în care sunt ambalate sau sunt încărcate mărfurile pentru expedierea destinată exportului.

I : Care sunt implicatiile legale si financiare in contractele B2B ale unei firme romanesti care presteaza servicii pe teritoriul UK?   Multumesc

: Intrebarea este prea generala. Daca se refera la contracte incheiate pre Brexit, cel mai probabil vor trebui analizate clauzele, daca nu contravin prevederilor Acordului UE – UK. Daca se refera la contracte noi, post Brexit, cu siguranta clauzele trebuie incheiate avand in vedere prevederile Acordului, care fac referire la diferite domenii.

Pentru intrebari suplimentare, clarificari, informatii sau probleme punctuale, va rugam sa consultati lista contactelor BREXIT:

Scroll to Top

Caută