Extras din bugetul asigurarilor sociale pe anul 2021

I. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de:

 • 5.429 lei – in perioada 1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021 (conform Legii nr. 6/2020)
 • 5.380 lei – incepand cu data de 12 martie (conform Legii 16/2021)

II. Cotele de contributii de asigurari sociale, sunt urmatoarele:

 • 25% – datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;
 • 4% – datorata in cazul conditiilor deosebite de munca;
 • 8% – datorata in cazul conditiilor speciale de munca;

Pe cale de exceptie, persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza o cota de contributie de asigurari sociale de 21,25%.

In cazul persoanelor fizice, angajatorii nu datoreaza cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite si speciale de munca.

Cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare sociala este de 25%.

Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusa in cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, cu excepia persoanelor care desfasoara activitati in sectorul constructii.

Noua valoare a castigului salarial mediu brut se are in vedere incepand cu data de 12 martie a.c., data intrarii in vigoare a Legii nr. 16/2021.

Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se va avea in vedere valoarea de 5.429 lei a castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, aprobata prin Legea nr. 6/2020.
III. Incepand cu 13 ianuarie 2021:                                                                                                             

 • Venitul minim lunar asigurat in baza contractului de asigurare sociala este de 2.300 lei  (valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata);
 • Cuantumul contributiei de asigurari sociale aferent acestui venit este de 575 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

 • 1.442 lei –  incepand cu 1 ianuarie 2021;

V. Indicele de corectie pentru anul 2021 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces este de:

In perioada 1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021

 • 5.429 lei – in cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.715 lei – in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Incepand cu data de 12 martie 2021

 • 5.380 lei – in cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.690 lei – in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului

VII. Indemnizatia sociala pentru pensionari este de 800 lei.

VIII. Indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.154 lei.

Alte precizari:

Veniturile lunare din pensii care depasesc 2.000 lei sunt supuse impozitarii cu 10%.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiaza de asigurare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.350 lei.

In perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.000 lei. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scroll to Top

Caută