Fișă informare privind promovarea continuă a formării profesionale

A & C  PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL– in calitate de Solicitant,  împreună cu Camera de Comerț și Industrie Prahova – Partener 1 și și  Clasic Global Art SRL– Partener 2, derulează proiectul cu titlul:  “PERFORM – PERformanța companiei rezultă din FORMarea angajaților”. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, prin Axa prioritară: Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare a 651 de angajați (inclusiv din PFA și întreprinderi individuale) din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest la activități de informare și conștientizare privind importantă formării profesionale, la activități de consiliere profesională, la programe de formare profesională, precum și la evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite anterior, în context non-formal și informal.

 • PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Condițiile intrării în grupul țintă pentru a putea beneficia de cursurile GRATUITE :

Persoanele fizice care vor face parte din grupul țintă al proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:  

 • au domiciliul/reședința în una dintre regiunile de implementare ale proiectului (Sud – Vest, Sud Muntenia și Sud – Est)
 • sunt angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale)
 • au împlinit 25 de ani, au vârstă sub 65 de ani.

Detalii despre înscrierea în proiect: 

 • A & C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRLSolicitant, Adresa: str. B-dul Revolutiei 16-22 DECEMBRIE 1989, nr. 3-5, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod postal 220012.

Responsabil recrutare si comunicare: Maria Cristina CASULLI; tel : 0252 33 45 65, email:  acproiecte@yahoo.ro

 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA – Partener 1, Adresa: str.Cuza Voda, nr.8, judetul Prahova.

Responsabil recrutare si comunicare: Octavian ZAINESCU, tel: 0722 56 56 50, email: octavian.zainescu@cciph.ro

 • CLASIC GLOBAL ART SRL- Partener 2, Adresa: Rudului, nr. 44A, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova.

Coordonator activitate Partener 2: Daniela  CHIRIȚA; tel: 0745 14  02  97, email: clasicglobalart@yahoo.com

După înscrierea în grupul țintă al proiectului, va oferim posibilitatea de a participa la programe de formare profesională autorizate ANC, prin programe de: calificare, perfecționare, specializare, finalizate cu diplome recunoscute la nivel național.

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele tipuri de cursuri GRATUITE: 

A & C PROIECTE ȘI CONSULTANȚA MANAGERIALĂ SRL– Solicitant organizează:

 • LUCRĂTOR ÎN COMERȚ: curs Calificare , nivel 2, 360 de ore
 • LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAȚIEcurs calificare, nivel 2, 360 de ore
 • CAMERISTA: curs calificare, nivel 2, 360 de ore
 • COMPETENȚE INFORMATICE: curs autorizat ANC, 40 de ore
 • COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ autorizat ANC, 40 de ore
 • INSPECTOR RESURSE UMANE: curs autorizat ANC, 48 de ore

CCI PRAHOVA – P1 organizează:

 • INSPECTOR RESURSE UMANE: curs autorizat ANC, de specializare, 40 de ore
 • MANAGER RESURSE UMANE: curs autorizat ANC, de specializare, 40 de ore
 • OSPĂTAR: curs autorizat, curs de calificare, nivel 3, 720 de ore
 • RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL-GDPR, 24 de ore

CLASIC GLOBAL ART SRL- P2 organizează:

 • LUCRĂTOR COMERCIAL: curs calificare, nivel 2, 360 de ore
 • LUCRĂTOR IN SALUBRITATE: curs calificare, nivel 2, 360 de ore
 • PEISAGIST-FLORICULTOR : curs calificare, nivel 2, 360 de ore
 • SCHELAR: curs autorizat ANC, 40 de ore
 • VÂNZĂTOR: curs autorizat ANC, 40 de ore

In cadrul proiectului se vor organiza si programe de evaluare a competențelor:

 • Administrator pensiune turistică
 • Bucătar
 • Sudor
 • Vopsitor
 • Operator CNC
 • Lăcătuș mecanic de întreținere
 • Electrician de întreținere

BENEFICII:

Beneficiile participării la programe de formarea profesională continuă sunt:

 • Creșterea competențelor, a aptitudinilor, actualizarea cunoștințelor, a nivelului de calificare prin participarea la programe de formare profesională continuă adaptate nevoilor pieței muncii  si la sesiuni de evaluare, recunoaștere și validare a competențelor dobândite  in context non-formal si informal;
 • Conștientizarea aptitudinilor, competențelor, autocunoaștere și specializare sau profesionalizare a angajatului prin sesiuni de orientare profesională, utilizând metode și tehnici inovative la standarde europene, încurajarea participării la programele de formare profesională continuă și creșterea  încrederii în sine în vederea încurajării dezvoltării personale și profesionale;
 • Creșterea flexibilității și stabilității angajaților;
 • Promovarea angajaților și dezvoltarea carierei profesionale;
 • Creșterea productivității, adăugând un plus de competitivitate firmei.
Descarcă PDF: Fișă informare
Scroll to Top

Caută