PERFORM – Anunț Recrutare Grup Țintă

în cadrul proiectului:

PERFORM – PERformanța companiei rezultă din FORMarea angajaților

POCU/726/6/12/135395

 

A & C Proiecte și Consultanța Manageriala SRL în calitate de Solicitant  împreună cu Camera de Comerț și Industrie Prahova Partener 1 și Clasic Global SRL Partener 2, implementează proiectul cu titlul PERFORM – PERformanța companiei rezultă din FORMarea angajaților POCU/726/6/12/135395.

Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și Competențe

Valoarea totala a proiectului: 4.701.766,89

Durata proiectului: 15 Ianuarie 2021 –14 Ianuarie 2023.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare a 651 de angajați (inclusiv PFA si întreprinderi individuale) din regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia si Sud-Est la activități de informare si conștientizare privind importanța formării profesionale, activități de consiliere profesională, programe de formare profesională, precum și evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite anterior, în context non-formal și informal.

Rezultate prevăzute:

 • – 6 evenimente de informare în vederea promovării importanței formării profesionale la nivel regional;
 • – 300 de persoane participante la evenimentele de informare;
 • – 1 campanie continuă pe perioada celor 24 de luni de proiect în vederea promovării importanței formării profesionale;
 • – 651 de angajați informați privind importanța formării profesionale și beneficiile acesteia;
 • – 5 parteneriate cu stakeholderi, în vederea asigurării informării cu privire la necesitățile de formare profesională;
 • – 651 de persoane selectate pentru a participa la activitățile de consiliere și formare profesională;
 • – 1 centru de recrutare și informare GT;
 • – 651 de angajați participanți la sesiunile de consiliere profesională;
 • – 541 de angajați participanți la cursurile de formare profesională continuă;
 • – 110 de persoane din GT beneficiari de servicii de evaluare a competențelor;
 • – minim 433 diplome/certificate de absolvire;
 • – 50 de participanți la workshop-uri de dezvoltare personală și antreprenoriat.

Grupul țintă vizat de proiect este format din 651 de persoane angajate din regiunea Sud – Vest, Sud Muntenia si Sud – Est .

Persoanele fizice care vor face parte din grupul ținta al proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • au domiciliul/reședința în una dintre regiunile de implementare ale proiectului (Sud – Vest, Sud Muntenia și Sud – Est)
 • sunt angajați (inclusiv în PFA si intreprinderi individuale)
 • au implinit 25 de ani, au varsta sub 65 de ani.

Cursurile organizate GRATUIT  de CCIPH în cadrul activității de formare profesională (A4.1) sunt:

 • Curs Inspector Resurse Umane – Acreditat ANC, 40 ore
 • Curs Manager Resurse Umane – Acreditat ANC, 40 ore
 • Curs Responsabil Protecția Datelor Caracter Personal GDPR , 24 ore
 • Curs Ospătar – Calificare nivel 3, 720 ore

Documentele solicitate la înscriere în proiect :

 • carte de identitate; (copie)
 • certificat de naștere; (copie)
 • certificat căsătorie – dacă e cazul (copie) / Hotărâre judecătorească – în cazul schimbării numelui; (copie)
 • ultima diplomă de studii; (copie)
 • adeverință de angajat eliberată de compania angajatoare; (trebuie să conțină: datele de identificare ale angajatului, dată și număr CIM, funcția și codul COR)

Indicator obligatoriu de atins la finalul cursului absolvit:

Persoanele care se înscriu în proiect trebuie să-și îmbunătățească statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit. În acest sens îmbunătățirea statutului în câmpul muncii poate fi atins în următoarele moduri:

 • Schimbarea locului de muncă prin încadrarea participanților într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate;
 • Menținerea persoanei sprijinite la același angajator, dar cu o încadrare a participanților pe o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate.

Informații suplimentare pentru programări și înscriere în proiect:  

Descarcă document PDF: Anunt_PERFORM_09.03.21_M
Scroll to Top

Caută