Planul UE pentru noi locuri de muncă: ce procent din populaţia adultă trebuie să facă cursuri de formare profesională în fiecare an

Comisia Europeană a prezentat joi, 4 martie agenda pentru realizarea unei Europe sociale puternice, axate pe locuri de muncă şi competenţe adaptate exigenţelor viitorului, şi deschide calea către o redresare socioeconomică echitabilă, rezilientă şi favorabilă incluziunii.

Planul de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale prezintă acţiuni concrete în vederea implementării în continuare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale, ca efort comun al statelor membre şi al UE, cu implicarea activă a partenerilor sociali şi a societăţii civile. Planul propune, de asemenea, obiective principale în materie de ocupare a forţei de muncă, de competenţe şi de protecţie socială, pe care UE va trebui să le îndeplinească până în 2030.

continuare articol

Scroll to Top

Caută