Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

BIOSOL PSI


Membri CCI Prahova

Domeniul principal de activitate: Cod CAEN – 7211 – cercetare – dezvoltare in biotehnologie

Contact  BIOSOL PSI

Adresă: Str. Torcători, Nr.6 Ploieşti,Prahova

Website https://biosol.ro/

Telefon: 0244 517 408

Email: laborator@biosol.ro

Despre  Laboratorul Biosol

efectuează analize fizico-chimice, microbiologice și măsoară emisii, imisii și nivel de zgomot.

Acreditat RENAR conform cerințelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 și SR CEN/TS 15675:2009.

Laboratoarele și echipamentele folosite sunt dintre cele mai moderne, permițând efectuarea de analize complexe și de mare acuratețe, datele obținute fiind reportate în buletine de analiză în format clasic și digital.

Ne recomanda

SC BIOSOL psi SRL

este o societate cu capital integral privat, înființată în anul 2000 de către un grup de cercetători științifici în domeniul biotehnologiei, specialiști în epurarea apelor uzate și în analize de laborator fizico-chimice și microbiologice, care își valorifică experiența de peste 25 ani.

Analize uzuale

Analize de apă potabilă, uzată, minerală, apă subterană, de suprafață, apă de cazan, etc conform legilor relevante: Legea 458/04 completată cu Legea 311/04, HG 352/05 – NTPA001 și NTPA002, HG 1020/05, HG1038/10.

Analize de sol, nămol, levigat, deșeuri conform legilor relevante: Ord. 756/97, Ord. 95/05.

Determinări emisii, imisii, noxe profesionale și nivel de zgomot conform legilor relevante: Ord. 462/93, HG 493/06, HG 1218/06, STAS 12574/87, Legea 278/13.

Membru al unor organizatii, asociatii profesionale nationale si internationale:

  • Camera de Comerț și Industrie Prahova