Certificat IMM

Camera de Comerț și Industrie Prahova eliberează, la cererea firmelor membre și nemembre, Certificatul IMM, care atestă faptul că societatea se încadrează în categoria IMM – urilor conform legii 346/2004, necesar pentru participarea la licitații.

Firmele care solicită acest document trebuie să transmită următoarele:

  • Cerere IMM
  • Declarație IMM
  • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova (copie conform cu originalul), semnat și ștampilat;
  • Certificatul de Înmatriculare a societății (în copie)
  • Copie după ordinul de plată (BCR Ploiești , Cod IBAN RO46RNCB0205044858750001) sau chitanța plății, la casieria CCI Prahova, TOTAL = 200 RON + TVA.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută