Camera de Comerț și Industrie Prahova eliberează, la cererea firmelor membre și nemembre, Certificatul IMM, care atestă faptul că societatea se încadrează în categoria IMM – urilor conform legii 346/2004, necesar pentru participarea la licitații.

Firmele care solicită acest document trebuie să transmită următoarele:

  • Cerere IMM
  • Declarație IMM
  • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova (copie conform cu originalul), semnat și ștampilat;
  • Certificatul de Înmatriculare a societății (în copie)
  • Copie după ordinul de plată (BCR Ploiești , Cod IBAN RO46RNCB0205044858750001) sau chitanța plății, la casieria CCI Prahova, TOTAL = 200 RON + TVA.

Departamentul Juridic | Resurse Umane | Arbitraj Comercial

Director: doamna Andra APOSTU

CONTACT
  • Pentru orice informații considerate de interes pentru dumneavoastră, ne puteți contacta:
  • Adresă:Ploiești, str. Cuza Vodă nr. 8, Prahova, România
  • Telefon:(+40) 344 401.203
  • Fax:(+40) 244 512.552
  • Pagină departament:click pentru link intern
închide Panel