Modificări în structura societăților comerciale

Modificare denumire firmă

servicii oferite:
 • obţinerea rezervării denumirii firmei;
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.

Modificare formă juridică

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.

Schimbarea sediului social

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • redactare contract de comodat, contract de închiriere;
 • verificarea și rezervarea denumirii firmei și verificarea noului sediu social, în cazul în care schimbarea sediului se face în alt județ;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate.

Modificare obiect de activitate

servicii oferite:
 • codificarea obiectului de activitate;
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activității;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

Cesiune părți sociale / acțiuni

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Numire / revocare administrator

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;
 • redactare declarație asociați/acționari;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Numire / revocare cenzori, auditori

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Majorare / reducere capital social

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Înființare / desființare sediu social

servicii oferite:
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea certificatului de înscriere de mențiuni și a certificatului de autorizare a activității.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută