MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

 • MODIFICARE DENUMIRE FIRMĂ

SERVICII oferite:

 • obţinerea rezervării denumirii firmei;
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.
 • MODIFICARE FORMĂ JURIDICĂ

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.
 • SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • redactare contract de comodat, contract de închiriere;
 • verificarea și rezervarea denumirii firmei și verificarea noului sediu social, în cazul în care schimbarea sediului se face în alt județ;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate.
 • MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

SERVICII oferite:

 • codificarea obiectului de activitate;
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activității;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.
 • CESIUNE PĂRȚI SOCIALE/ACȚIUNI

SERVICII oferite:

Redactare hotărare adunare

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.
 • NUMIRE/REVOCARE ADMINISTATOR

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;
 • redactare declarație asociați/acționari;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.
 • NUMIRE/REVOCARE CENZORI, AUDITORI

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.
 • MAJORARE/REDUCERE CAPITAL SOCIAL

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.
 • ÎNFIINȚARE/DESFIINȚARE SEDIU SOCIAL

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea certificatului de înscriere de mențiuni și a certificatului de autorizare a activității.

Departamentul Juridic | Resurse Umane | Arbitraj Comercial

Director: doamna Andra APOSTU

CONTACT
 • Pentru orice informații considerate de interes pentru dumneavoastră, ne puteți contacta:
 • Adresă:Ploiești, str. Cuza Vodă nr. 8, Prahova, România
 • Telefon:(+40) 344 401.203
 • Fax:(+40) 244 512.552
 • Pagină departament:click pentru link intern
închide Panel