Avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt:

  • simplitatea procedurii arbitrale permite o soluționare rapidă și definitivă a litigiului (în cel mult 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral în litigiul intern și 9 luni în cele internaționale);
  • litigiul este judecat de arbitri specializați, imparțiali și independenți, aleși de părți, care au deplină încredere în aceștia;
  • dezbaterile în cauză și dosarul litigiului sunt confidențiale, nici o persoană străină neputând avea acces la dosar, fără acordul scris al părților;
  • cheltuielile arbitrare sunt mult mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluționarea litigiului la o instanță de drept comun;
  • înainte de judecata arbitrală propriu – zisă, părțile pot apela la o procedură de conciliere facultativă, instrument prin care se pot armoniza interesele părților și evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor;
  • împotriva sentinței arbitrale nu se pot exercita căi de atac cu excepția unei acțiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate și nu de netemeinicie.
închide Panel