Tribunalul Arbitral este format conform Cap. III, Art. 18, din trei arbitri, câte unul numit de fiecare parte, iar al treilea – supraarbitru – ales de cei doi arbitri.

Curtea de Arbitraj Comercial pune la dispoziția societăților comerciale o listă cu 40 de arbitri.

Arbitrii sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor lor judecătorești, ei nefiind reprezentanții părților.

Procedura:

Tribunalul Arbitral e sesizat de Reclamant printr-o cerere scrisă, numită cerere de arbitrare sau acțiune arbitrală.

Ea cuprinde:

 • datele Reclamantului,
 • datele Paratului,
 • obiectul și valoarea contractului,
 • motivele fapt și de drept,
 • numele arbitrului ales.

De asemenea este anexat contractul și toate documentele necesare.

 • Pârâtul este înștiințat de chemarea în judecată printr-o citație,
 • În termen de 20 zile Pârâtul trebuie să depună la Curtea de Arbitraj Comercial Întâmpinarea,
 • Tribunalul Arbitral este constituit după alegerea de părți a arbitrilor,
 • Arbitrii hotărăsc care va fi primul termen de judecată,
 • În continuare are loc judecarea cauzei,
 • Hotărârea arbitrală are efectele unei sentințe judecătorești definitive și obligatorii, din momentul comunicării ei către părți, iar investită cu formula executorie constituie titlu executoriu.
închide Panel