MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale
semnate la București la 5 decembrie 2011 și la Skopje la 28 decembrie 2011,
pentru confirmarea încetării valabilității, în relațiile dintre România și Republica Macedonia,
a Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România
și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală,
semnată la București la 24 aprilie 1970

În baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verfbale semnate la București la 5 decembrie 2011 și la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilității, în relațiile dintre România și Republica Macedonia, a Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la București la 24 aprilie 1970

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

București, 23 ianuarie 2012,

Nr. 80.

Nr. H2-3/2313

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul sau Ambasadei Republicii Macedonia la București și referitor la valabilitatea Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la București la 24 aprilie 1970, are onoarea de a comunica următoarele:

Convenția a fost menținută în vigoare între România și Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Macedonia, de cealaltă parte, au încheiat un Acord de stabilizare și asociere care cuprinde, de asemenea, și cadrul legal privind asistență administrative în domeniul vamal, în Protocolul 5, anexat Acordului.

România a devenit parte la Acordul de stabilizare și asociere menționat prin Protocolul la Acordul de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Fosta Republica Iugoslavă Macedonia, de cealaltă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008.

Având în vedere cele de mai sus, partea română ar dori să convină cu partea macedoneană că, între cele două, Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală semnată la București la 24 aprilie 1970 și-a încheiat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, în conformitate cu regulă generală de drept internațional, prevăzută de art. 59 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, întrucât a fost încheiat un nou tratat asupra aceleiași materii.

Partea română ar aprecia dacă partea macedoneană ar comunica acordul sau la propunerea sus-menționată.

Ministerul Afacerilor Externe al României folosește acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Macedonia la București asigurarea înaltei sale considerații.

București, 5 decembrie 2011,

Ambasada Republicii Macedonia

În București

Nr. 96-826/1

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia prezintă salutul sau Ministerului Afacerilor Externe al României și are onoarea să confirme primirea Notei ministerului nr. H2-3/2313, datată 5 decembrie 2011, având următorul conținut:

“Convenția a fost menținută în vigoare între România și Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Macedonia, de cealaltă parte, au încheiat un Acord de stabilizare și asociere care cuprinde, de asemenea, și cadrul legal privind asistență administrative în domeniul vamal, în Protocolul 5, anexat Acordului.

România a devenit parte la Acordul de stabilizare și asociere menționat prin Protocolul la Acordul de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Fosta Republica Iugoslavă Macedonia, de cealaltă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008.

Având în vedere cele de mai sus, partea română ar dori să convină cu partea macedoneană că, între cele două, Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală semnată la București la 24 aprilie 1970 și-a încheiat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, în conformitate cu regulă generală de drept internațional, prevăzută de art. 59 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, întrucât a fost încheiat un nou tratat asupra aceleiași materii.

Partea română ar aprecia dacă partea macedoneană ar comunica acordul sau la propunerea sus-menționată.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia are onoarea de a informa că partea macedoneană este de accord cu propunerea din Notă nr. H2-3/2313, datată 5 decembrie 2011, care împreună cu această notă de răspuns constituie un Acord între partea macedoneană și partea română pentru confirmarea încetării valabilității la 1 noiembrie 2008, în relațiile dintre România și Republica Macedonia, a Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la București la 24 aprilie 1970, în conformitate cu regulă generală de drept internațional, prevăzută de art. 59 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor.

Ministerul are în continuare onoarea de a transmite spre analiză proiectul unui Acord între Guvernul Republicii Macedonia și Guvernul României privind cooperarea și asistență reciprocă în domeniul vamal, pregătit de Administrația Vamală a Republicii Macedonia, care va contribui la adâncirea dezvoltării relațiilor tradiționale de prietenie și bazate pe tratate între Republica Macedonia și România.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale considerații.

Skopje, 28 decembrie 2011,

Ministerului ASfacerilor Externe al României

București

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută