MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 15 – PARTEA I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI – NR. 15 – PARTEA I – LUNI, 9 IANUARIE 2012

1.262/2011 – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la București la 6 octombrie 2011

– Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului

ACORD

Între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului

Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare “părți contractante”, dorind să contribuie la dezvoltarea relațiilor în domeniul turismului dintre România și Republica Macedonia, la întărirea cooperării dintre autoritățile competențe ale ambelor state,recunoscând că relațiile din domeniul turismului constituie un element important și necesar în consolidarea raporturilor prietenești dintre statele celor două părți, dorind să creeze baza pentru extinderea relațiilor în domeniul turismului dintre România și Republica Macedonia, au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Părțile contractante, în conformitate cu legislația națională a statelor celor două părți și cu reglementările acordurilor internaționale din care statele lor fac parte, vor întreprinde toate măsurile necesare pentru promovarea și încurajarea dezvoltării relațiilor turistice dintre statele celor două părți contractante și pentru facilitarea circulației turistice cu ajutorul agențiilor de turism și al altor structuri și organizații care desfășoară activități în domeniul turismului

ARTICOLUL 2

Părțile contractante vor încuraja crearea cadrului favorabil pentru investiții în sectorul turismului ale statelor celor două părți, în concordanță cu legislațiile naționale ale celor două state. Părțile contractante vor promova dezvoltarea tuturor tipurilor de turism, după cum sunt acceptate de practică internațională (turism cultural, turism rural, ecoturism, organizat și individual)

ARTICOLUL 3

Părțile contractante vor schimbă informații, inclusiv date statistice cu privire la domeniul tuirstic din fiecare stat, și vor încuraja participarea reciprocă la expoziții tuirstice, având la baza înțelegerea reciprocă a celor două părți.

ARTICOLUL 4

Părțile contractante vor încuraja vizitarea obiectivelor turistice din cele două state

ARTICOLUL 5

Părțile contractante vor contribui la schimbul de experiență în domeniul pregătirii profesionale a personalului din industrile pentru turism ale statelor lor

ARTICOLUL 6

Părțile contractante vor încuraja dezvoltarea cooperării în cadrul Organizației Mondiale a Turismului și al altor organisme internaționale de turism

ARTICOLUL 7

Părțile contractante vor contribui la schimbul de experiență și informații privind activitatea organizațiilor de turism din statele lor, în conformitate cu legisltiile naționale ale statelor celor două părți.

Părțile contractente vor schimbă informații privind potențialul turistic al celor două state și vor încuraja organizarea de vizite de documentare pentru ziariști, reporteri radio și TV și experți în domeniul turismului.

ARTICOLUL 8

Părțile contractante vor suportă în mod independent toate cheltuielile în cursul implementării prezentului acord, în cadrul limitelor stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două părți contractante.

ARTICOLUL 9

Prezentul acord nu va afecta obligațiile internaționale asumate de cele două părți contractante.

Prezentul acord nu va afecta obligațiile care rezultă din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene

ARTICOLUL 10

Orice divergență în interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului acord se va soluționa pe cale amiabilă, prin mijloace de negociere și consultări prin canale diplomatice

ARTICOLUL 11

Organele autorizate responsabile pentru implementarea condițiilor prezentului acord sunt:

– pentru partea română: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

– pentru partea macedoneană: Ministerul Economiei

În cazul schimbării numelor sau funcțiilor organelor autorizate, părțile contractante vor notifica una alteia prin canale diplomatice

ARTICOLUL 12

Acest acord va fi amendat și completat prin acord reciproc de către părți, prin protocoale adiționale, care vor fi părți integrante ale acestui acord. Protocoalele vor intră în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 13 al acestui acord.

ARTICOLUL 13

Prezentul acord va intră în vigoare la dată ultimei notificări, prin care oricare dintre cele două părți a informat cealaltă parte asupra îndeplinirii procedurii interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.

Prezentul accord va fi valabil pentru o perioada de 5 ani. Valabilitatea să va fi prelungită pentru alți 5 ani, prin acord tacit, în cazul în care niciuna dintre cele două părți nu va notifica celeilalte părți, cel puțîn cu 6 luni înainte de expirarea datei prezentului acord, intenția să de a denunță acest acord.

Notificarea denunțării acestui acord de către una dintre cele două părți contractante nu va afecta implementarea activităților demarate înainte de denunțarea acestui acord.

Semnat la București la 6 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limba română, macedoneană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență în interpretare și implementare va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Ion Ariton,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri

Pentru Guvernul Republicii Macedonia,

Vele Samak,

ministru fără portofoliu însărcinat cu atragerea investițiilor străine

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută