Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Criza energetică regională, de la problemă majoră la oportunitate!

Comunicat de Presă / București / 19.04.2023

 

Criza energetică regională, de la problemă majoră la oportunitate!

 

Care este gradul de conștientizare a firmelor de construcții privind creșterea eficienței energetice? Câți bani pierde statul roman în fiecare an din cauza crizei energetice regionale? Pe ce își concentrează resursele IMM-urile din construcții pe termen mediu si lung? Ce înseamnă eficiență sustenabilă?

 

Criza energetică, care afectează aproape toate țările europene ca urmare a scăderii sau perturbării furnizării de petrol și gaze din Federația Rusă către statele membre ale UE, a condus la acordarea unei importanțe sporite preocupărilor privind diversificarea surselor de energie, a investițiilor în energie verde și în creșterea eficienței energetice. Companiile mici și mijlocii din sectorul construcțiilor nu sunt conștiente de cele mai multe ori de importanța performanțelor de mediu și energetice, nu au competențe în atragerea de finanțare pentru a atinge performanțe de mediu și energetice, le lipsesc cunoștințele în legătură cu principalele cerințe pentru realizarea investițiilor în programele de eficiență, au dificultăți în coordonarea părților interesate din industria construcțiilor.

Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA în calitate de promotor de proiect, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova – Partener 1 și Fellesforbundet, Norvegia – Partener 2, anunță dezvoltarea proiectului „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”, ID 2022/346631, al cărui obiectiv principal constă în sporirea cunoștințelor întreprinderilor mici și mijlocii românești din sectorul construcțiilor pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor lor de mediu și energetice.

„Acest proiect își propune să sprijine IMM-urile din sectorul de construcții din România să își îmbunătățească cunoștințele privind eficiența de mediu și energetică și să dezvolte măsuri de consolidare a capacităților, prin: studii de caz, materiale de îndrumare de genul „cum să”, sesiuni de formare, ateliere de lucru, seminare, sesiuni de coaching, explicarea standardelor privind eficiența de mediu și energetică. Câteva din motivele pentru care o companie de construcții ar trebui să își crească gradul de conștientizare și să adopte o abordare strategică pentru a își îmbunătăți performanțele de mediu și energetice sunt următoarele: îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor și a deșeurilor (inclusiv risipa de energie), performanța de mediu și energetică a furnizorilor, creșterea competitivității, avantaj în proiectarea lanțului de aprovizionare, consumul redus de energie și apă, necesitatea de a utiliza mai multe surse de energie regenerabilă și a procese de economisire a energiei, implementarea de noi tehnologii eficiente din punct de vedere energetic ce sporesc conștientizarea angajaților că lucrează într-o companie prietenoasă cu mediul și consumul de energie.” declară Gabriela Sterian, Manager de proiect.

 

Proiectul este implementat pe o perioadă de 10 luni (martie – decembrie 2023) și finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în cadrul „Programului de Energie din România”. Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

  • Campanii de conștientizare pentru publicul larg și firmele de construcții din România
  • Evenimente dedicate și sesiuni de formare organizate pentru IMM-urile din sectorul de construcții
  • 8 IMM-uri instruite în implementarea Sistemului de Management al Energiei ISO 50001
  • Schimb de bune practici organizat cu partenerii norvegieni pentru elaborarea unui ghid de bune practici
  • Instruirea a peste 200 persoane din sectorul de construcții cu privire energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

 

„FGS FAMILIA va promova constant, prin canalele sale de comunicare, în rândul membrilor săi sindicali, colaboratorilor, dar și publicului larg, problema eficienței energetice și a resurselor regenerabile de energie. Managementul IMM-urilor românești țintă vor putea fi pe deplin conștiente de angajamentul lor în implementarea și menținerea celor mai bune practici de mediu, precum și a reuși să devină companii cu viziune orientată spre viitor. Implicarea managementului va conduce la implicarea angajaților. Când toți angajații IMM-urilor vor fi conștienți că lucrează în direcția unui scop comun, cresc probabilitățile de a atinge mai rapid acest scop. O astfel de conștientizare include gestionarea, monitorizarea și controlul problemelor de mediu, alături de identificarea riscurilor și oportunităților.” declară Gheorghe Bălăceanu, președinte Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA.

 

Prin implementarea acestui proiect în România, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, se urmărește obținerea de valoare adăugată în ceea ce privește tranziția către o economie bazată, pe cât posibil, pe surse regenerabile de energie și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Acesta constituie un obiectiv strategic al Uniunii Europene, dar și al altor țări din afară Uniunii Europene, iar importanța sa strategică a crescut odată cu declanșarea conflictului din Ucraina.

Activitatea de informare, selecție și recrutare a grupului țintă se desfășoară în perioada 01.05-31.09.2023, iar sesiunile de formare se vor derula în perioada 15.05-30.10.2023 (calendarul va fi anunțat ulterior).

„Camera de Comerț și Industrie Prahova, Partener 1 în cadrul acestui proiect, are 24 ani de experiență în derularea de proiecte cu finanțare europeană, timp în care a derulat peste 50 proiecte, începând din 1999 cu un proiect Phare și până în prezent. În acord cu tendințele actuale, la acest moment derulăm proiecte având ca tematică digitalizarea, eficiența energetică și sustenabilitatea. Informarea firmelor prahovene, cooptarea lor în activități care le ridică nivelul de conștientizare privind nevoia de implementare a activităților sustenabile reprezintă un obiectiv important pentru CCI Prahova.” declară Aurelian Gogulescu, președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova.

 

 

Pentru mai multe informații despre proiect:

Facebook / Linkedin: Powering_SMEs

www.fgs.ro, www.cciph.ro, www.fellesforbundet.no

 

Gabriela STERIAN, Manager proiect

Mobil : 0724 26 86 55

E-mail: gabriela.sterian@fgs.ro

Dan ȘERBULEA, Expert comunicare și PR

Mobil: 0723 617 046

E-mail: dan@sharemedia.ro

Alexandra PETRE, Expert planificare și organizare evenimente

Mobil: 0741 231 250

E-mail: alexandra.petre@cciph.ro