Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Certificat IMM

Camera de Comerț și Industrie Prahova eliberează, la cererea firmelor membre și nemembre, Certificatul IMM, care atestă faptul că societatea se încadrează în categoria IMM – urilor conform legii 346/2004, necesar pentru participarea la licitații.

Firmele care solicită acest document trebuie să transmită următoarele:

  • Cerere IMM
  • Declarație IMM
  • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova (copie conform cu originalul), semnat și ștampilat;
  • Certificatul de Înmatriculare a societății (în copie)
  • Copie după ordinul de plată (BCR Ploiești , Cod IBAN RO46RNCB0205044858750001) sau chitanța plății, la casieria CCI Prahova, TOTAL = 250RON + TVA.

Jumătate din tarif, reprezentând taxa analiză dosar certificat IMM, se va achita la momentul depunerii cererii, urmând ca după analiza dosarului și admiterea cererii de eliberare a certificatului IMM, dar înainte de comunicarea către solicitant a acestuia să se achite și diferență dintre costul total al eliberării certificatului și taxa de analiza deja achitata.

Andra APOSTU

Șef Birou

Adresă

Ploiești, str. Cuza Vodă nr. 8, Prahova, România

Telefon fix

(+40) 344 401.203

Email

juridic@cciph.ro