Politica de calitate

Camera de Comerț și Industrie Prahova este o organizație neguvernamentală, de utilitate publică, autonomă, având drept scop promovarea economiei prahovene pe plan intern și extern și sprijinirea comunității de afaceri locale în raporturile cu autoritățile din țară și organismele specializate din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Prahova este principalul promotor al dezvoltării economice locale prin cultivarea permanentă a parteneriatului public privat.
Camera de Comerț și Industrie Prahova este purtătorul de cuvânt și aparatorul intereselor firmelor membre și a întregii comunități de afaceri.

Obiectivele strategice ale politicii referitoare la calitate sunt orientate pe următoarele direcții:

Camera de Comerț și Industrie Prahova își consideră clienții parteneri și acționează în sensul antrenării acestora în consolidarea noțiunii, imaginii, poziției și rolulul Camerelor de Comerț și Industrie de lider de opinie al mediului de afaceri în dialogul cu organisme guvernamentale și Administrația Publică locală și centrală.

Camera de Comerț și Industrie Prahova acționează în sensul stabilirii unui echilibru între realizarea de servicii la un înalt nivel calitativ și nevoia de finanțare, care are ca sursă principală mediul de afaceri, astfel încât să fie atins scopul propus prin implementarea sistemului de management al calității prin satisfacerea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității acestui sistem.

Camera de Comerț și Industrie Prahova, consideră personalul angajat principala resursș și interfață cu clienții parteneri și se asigură de ridicarea nivelului de pregătire, de creșterea gradului de satisfacție, cerințelor și așteptărilor motivatorii ale acestuia, creând și menținând în organizație o atmosferă corespunzătoare dezvoltării personale și profesionale, care să conducă la atingerea unor cote de performanță dintre cele mai ridicate.

Camera de Comerț și Industrie Prahova se preocupă de asigurarea resurselor financiare și umane necesare funcționării durabile și dezvoltării activităților proprii.
Managementul Camerei de Comerț și Industrie Prahova se angajează să întreprindă acțiuni de îmbunătățire continuă a organizării și execuției activităților necesare creșterii satisfacției clienților, angajaților și partenerilor.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută