A.C.T.I.V. -Antreprenoriat, Creativitate si Tehnologie pentru Initiative de Viitor in regiunea SUD MUNTENIA

Sursa de finantare:

 • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
 • Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului:

 • A.C.T.I.V. (Antreprenoriat, Creativitate si Tehnologie pentru Initiative de Viitor) in regiunea SUD MUNTENIA
 • Cod proiect: POCU/82/3/7/104010

Perioada de implementare:

 • 10.01.2018 – 09.01.2021

Parteneriat:

 • ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ – Solicitant
 • CAMERA DE COMERȚ DE INDUSTRIE PRAHOVA – Partener 1
 • MONDO CONSULTANȚĂ SRL – Partener 2

Obiectivul general al proiectului:

Sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea Sud-Muntenia prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 450 de persoane care vor fi selectate din cei 600 participanți la cele 20 seminarii de informare derulate în cadrul proiectului.

Activități:

 • Etapa I – Formare antreprenorială 12 luni

Activitatea 1. FORMARE PROFESIONALA IN ANTREPRENORIAT

A.1.1. Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului si oportunitatile create prin intemediul a 20 de seminarii de informare organizate in toate judetele regiunii Sud Muntenia;

A.1.2. Selectie,recrutare si monitorizare grup tinta;

A.1.3. Derularea programului de formare antreprenoriala;

A.1.4. Organizarea concursului de planuri de afaceri in vederea selectiei celor 54 de idei finantabile;

A.1.5. Organizarea si efectuarea stagiilor de practica pentru cei 54 de viitori antreprenori;

 • Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate 18 luni

Activitatea 2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE IN CADRUL PROIECTULUI

A.2.1.Furnizarea serviciilor de consiliere/consultanta in vederea acordarii de asistenta pentru infiintarea si demararea celor 54 de afaceri;

A.2.2.Infiintarea si demararea afacerilor;

A.2.3.Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 54 de start-up-uri infiintate prin intermediul a doua birouri de monitorizare si verificare afaceri;

A.2.4.Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri;

 • Etapa III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerii finanțate 6 luni

Activitatea 3. MONITORIZAREA SI DEZVOLTAREA AFACERILOR  FINANTATE  IN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE

A.3.1.Derularea programului de monitorizare a celor 54 de noi afaceri înfiintate in vederea asigurarii sustenabilitatii acestora;

A.3.2.Realizarea unei cercetari privind mediul antreprenorial al regiunii SM si elaborarea unei strategii de sustinere a antreprenoriatului la nivel local;

A.3.3. Elaborarea si diseminarea strategiei de sustinere a antreprenoriatului prin organizarea de 7 mese rotunde (1/judet) in vederea dezvoltarii de planuri locale de actiune pentru sustinerea antreprenoriatului subsumate strategiei.

Rezultatele preconizate/ beneficii ale proiectului:

 • minim 45o de persoane vor beneficia de formare profesionala prin parcurgerea unui curs de competente antreprenoriale si obtinerea certificatului ANC
 • 54 de planuri de afaceri vor fi selectate si finantate
 • de 54 persoane vor beneficia de stagii de practica si servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat  
 • vor fi infiintate 54 de IMM-uri care vor primi finantare sub forma ajutorului de minimis in valoare 33.300 EURO – acordat in doua transe.
 • vor fi create minim 108 locuri de munca.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută