Activități

CONECT COmpetențe NEcesare CreșTerii performanței angajaților

A1 – Managementul proiectului  

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului_Lider parteneriat

A1.2 – Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe_ EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, RESUM CONSULTING S.R.L., CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE

A2 – Organizarea unei campanii de informare și conștientizare în vederea promovării importanței formării profesionale

A2.1 – Organizarea de evenimente de promovare FPC la nivel regional_Lider parteneriat

A2.2 – Promovarea continuă a importanței formării profesionale_CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

A3 – Furnizarea de servicii de consiliere profesională

A3.1 – Activități de recrutare, selecție și evaluare a calității serviciilor furnizate grupului țintă_CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, RESUM CONSULTING S.R.L.

A3.2 – Derularea sesiunilor de consiliere profesională_RESUM CONSULTING S.R.L., EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE

A4 – Organizarea unui program de formare și evaluare competențe pentru un număr de 651 de angajați

A4.1 – Organizarea logistică a programelor de formare continua_EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL, CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, RESUM CONSULTING S.R.L.

A4.2 – Derularea programelor de formare profesională pentru 551 de angajați_CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE, RESUM CONSULTING S.R.L., EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

A4.3 – Derularea sesiunilor de evaluare, recunoaștere și validare a competențelor pentru 100 de angajati_EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY SRL

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută