Experiența în proiecte – portofoliu

Camera de Comerț și Industrie Prahova are o experiență de peste 20 de ani în scrierea și derularea de proiecte cu finanțare externă, fiind organizație eligibilă în majoritatea programelor finanțate din fondurile structurale și nu numai.

Pana in prezent,  CCI Prahova a derulat 44 proiecte, finantate prin urmatoarele programe:

Denumirea programului de finantare

Numar proiecte implementate

Nr. de ordine in portofoliul proiectelor

Programul de Cooperare Elveţiano – Român

1

1

Fondul Social European POCU 2014-2020

1

2

Fondul Social European POS DRU 2007-2013

16

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

1

4

Leonardo Da Vinci

4

18, 19, 21, 36

Erasmus:

2

3, 20

Phare:

6

27, 31, 38, 39, 43,44

Banca Mondiala si Guvernul Romaniei

(prin AJOFM):

8

25, 28, 30, 32, 35, 40, 41, 42

Sistemul cameral/ Eurochambres/CCIR

4

33

Alte finantari externe:

1

37

TOTAL

 proiecte implementate

44

În acest sens, suntem deschiși pentru orice parteneriat propus de alte instituții publice, societăți comerciale, ONG-uri, autorități locale, etc., în care vom aduce aportul nostru în expertiză tehnică, financiară și de management al proiectului.

De la cel mai recent fnalizat pana la primul proiect derulat, prezentăm mai jos portofoliul detaliat al proiectelor implementate de CCI Prahova, în calitate de beneficiar sau partener:

1. Denumirea programului: Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

 • Denumire proiect: “Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din România”
 • Perioada implementare proiect: 06.06.2017 – 06.09.2019
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

2. Denumirea programului: Fondul Social European, POCU 2014-2020, Componenta 1: Romania profesionala – Resurse umane competitive, AP 3 – Locuri de muncă pentru toți

 • Denumire proiect: “Resursa Umana Performanta-vector strategic pentru cresterea competitivitatii firmei”
 • Cod indentificare proiect: POCU 227/3/8/117913
 • Durata Proiect: 22.05.2018 – 23.05.2019
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

3. Denumirea programului: ERASMUS+

 • Denumire proiect: WOBUVET – “Lucrător în domeniul sprijinirii antreprenoriatului și cooperării între firme și instituțiile de educație și pregătire vocațională”
 • Perioadă implementare proiect : 01.9.2016 – 31.10.2018
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

4. Denumirea programului: Rețeaua Centrelor Europe Direct România

 • Denumire Proiect: Centrul de Informare Europe Direct Ploiești
 • Perioada implementare proiect: 01.01.2013  – 31.12.2017
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova
 • Finanțator: Reprezentanța Comisiei Europene la București

5. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii , DMI 2.3: „Acces și participare la formarea profesională continuă”.

 • Denumire Proiect: “ Euroturism – Calificare în industria turismului!”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/182/2.3/S/153975
 • Perioada implementare proiect: 01.04.2015  – 31.12.2015
 • Beneficiar: S.C. Eu-Rom Training And Consultancy S.R.L
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

6. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

 • Denumire Proiect: “Formare utilă a resurselor umane rurale – FUTURE”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/135/5.2/S/127663
 • Perioada implementare proiect: 31.03.2014 – 30.11.2015
 • Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social Vâlcea
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

7. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,  DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Denumire Proiect: „Competenţe pentru adaptabilitate, flexicuritate şi durabilitate în sectorul ospitalităţii şi turismului”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/53431
 • Perioada implementare proiect: 01.08.2011 – 31.07.2014
 • Beneficiar: Sc Eurodezvoltare Srl București
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

8. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

 • Denumire Proiect: „BusNetSupport – Îmbunătăţirea accesului întreprinzătorilor la servicii integrate de consiliere şi asistenţă în afaceri”
 • Cod indentificare proiect:
 • Perioada implementare proiect:02.12.2010 –28.02.2014
 • Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

9. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

 • Denumire Proiect: Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/63168
 • Perioada implementare proiect: 02.12.2010 –28.02..2014
 • Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

10. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Denumire Proiect: „FLEXINOV – Întreprinderi flexibile şi inovatoare”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/49261
 • Durată proiect: 02.12.2010 – 31.07.2013
 • Beneficiar: Sc Top Quality Management SRL
 • Partener: Camera de Comert si Industrie Prahova

11. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU,  AP. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

 • Denumire Proiect: „Educaţia antreprenorială – cheia competitivităţii IMM-urilor”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/62928
 • Perioada implementare proiect: 02.12.2010 – 30.11.2012
 • Beneficiar: Camera De Comerţ, Industrie Şi Agricultură Teleorman
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

12. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Denumire Proiect: „PROFMEC – Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/8.1/3.2/S/58103
 • Perioada implementare proiect: 02 .12.2010 – 01.10.2013
 • Beneficiar: Camera De Comerţ Şi Industrie a Municipiului Bucureşti
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

13. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Denumire Proiect: „SIAS – Schemă Inovatoare De Adaptabilitate Şi Specializare”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/51296
 • Perioada implementare proiect: 01 .11.2010 – 31 .10.2013
 • Beneficiar: Camera De Comerţ, Industrie Şi Agricultură Timişoara
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

14. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, Axa 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

 • Denumire Proiect: “Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud – Est, Sud – Muntenia, Bucureşti – Ilfov”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/58409
 • Perioada implementare proiect: 01 .11.2010 – 31.10.2013
 • Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

15. Denumirea programului Fondul Social European, POS DRU, AP. 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DMI 2.3 :”Acces și participare la formarea profesională continuă”

 • Denumire Proiect: “Alege o carieră în turism – ospitalitate – calificarea şi recalificarea angajaţilor în regiunile Sud Est, Sud Muntenia şi Bucureşti – Ilfov”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/80/2.3/S/46538
 • Perioada implementare proiect: 01.11.2010 – 31.10.2013
 • Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL Bucuresti
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

16. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

 • Denumire Proiect: „Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/58276
 • Perioada implementare proiect: 01.09.2010 – 31.08.2013
 • Beneficiar: Partnet – Asociaţia Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă Bucuresti
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

17. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

 • Denumire Proiect: „Regions For Jobs”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/50496
 • Perioada implementare proiect: 01.06. 2010 – 31.05. 2013
 • Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa – Năsăud
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

18. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci

 • Denumire Proiect: BRIC-ITT (BRIC regions International Trade Training e-Learning Suite)”
 • Perioada implementare proiect: 01.10.2010 – 30 .09. 2012
 • Beneficiar: Coventry and Warwickshire Chamber of Commerce
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

19. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci

 • Denumire Proiect:“BIOeNET (Business Intermediary Organizations e-Learning Network)”
  Durata: 01.10.2010 – 30.09.2012
 • Tara de interventie si linia bugetara: Romania/UK

20. Denumirea programului: Programul Erasmus For Young Entrepreneurs

 • Denumire Proiect: “MOBILITAS”
 • Perioada implementare proiect: 01.012010 – 31.06.2011

21. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci, Transfer of Innovation

 • Proiect: „Energy Wise – Energy Web Interface for Skills Enabling”
 • Perioada implementare proiect: 01.10.2009 – 31.09.2011
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/UK

22. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, AP. 3 – „Cresterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale.

 • Denumire Proiect: “Antreprenoriatul – oportunitate pentru competitivitate”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/27/3.1/G/39526
 • Perioada implementare proiect: 01.09. 2009 – 31.08.2010
 • Beneficiar: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

23. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU,  AP. 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DMI 2.3. “Acces și participare la FPC”

 • Denumire Proiect: “Formare profesională continuă în turism şi industrie alimentară – competenţă şi adaptabilitate!”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/24/2.3/G/39226
 • Perioada implementare proiect: 01.092009 – 31.07 2011
 • Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

24. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU, Axa 5„Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare;

 • Denumire Proiect: „Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Sud Muntenia”
 • Cod indentificare proiect: POSDRU/45/5.1/G/37735
 • Perioada implementare proiect: 03.08.2009 – 31.07. 2011
 • Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

25. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Guvernul României;

 • Denumire Proiect: „Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/Guvernul României
 • Perioada implementare proiect: 01.09.2008 – 15.12.2008
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

26. Denumirea programului: finanțat de Eurochambres

 • Denumire Proiect: „MENTORING”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/Eurochambres
 • Perioada implementare proiect: mai – septembrie 2008
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a României
 • Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 27. Denumirea programului: Program Phare/2005/017-553.04.02 Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă;

 • Denumire Proiect: “EUROCLEAN – pentru o regiune mai informata si mai curata”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/Phare
 • Perioada implementare proiect: 10.01.2008 – 10.11.2008
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

28. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

 • Denumire Proiect: „Servicii de asistență pentru disponibilizați prin disponilizări colective aflați în căutarea unui loc de muncă”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România / Banca Mondială și Guvernul României
 • Perioada implementare proiect: 01.08.2007 – 31.10.2007
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

29. Denumirea programului: Programul pentru susținerea activităților generatoare de venituri ale CCI teritoriale – finanțat de Camera de Comerț și Industrie a României;

 • Denumire Proiect:  “Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în cadrul CCI Prahova”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/CCI România
 • Perioada implementare proiect: 23.10.2006 – 23.10.2007
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

30. Denumirea programului: Programul De Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

 • Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru tineri cu vârstă sub 25 ani aflați în căutarea unui loc de muncă”Țara de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială și Guvernul României
 • Perioada implementare proiect: 01.07.2006 – 31.10.2006
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

31. Denumirea programului: Program Phare 2003 Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane (Phare/2003/005-551.05.03.02);

 • Denumire Proiect: ”Elaborarea unui pachet educațional în mediu web pentru dezvoltarea competențelor inovative la nivelul angajaților din IMM”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/Phare
 • Perioada implementare proiect: 2006
 • Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Prahova

32. Denumirea programului: Programul de Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

 • Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru femei în căutarea unui loc de muncă”
 • Țara de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială și Guvernul României
 • Perioada implementare proiect: 01.10.2005 – 31.01.2006
 • Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Prahova

33. Denumirea programului: Programul Pentru Susținerea Activităților Generatoare De Venituri Ale Cci Teritoriale – finanțat de Camera de Comerț și Industrie a României;

 • Denumire Proiect: “Euro PRAHOVA 4“- promovarea județului Prahova în Italia – Potenza”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/CCI România
 • Perioada implementare proiect: iulie – noiembrie 2005
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

34. Denumirea programului: finanțat de Eurochambres

 • Denumire Proiect: „CAPE”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România
 • Perioada implementare proiect: iunie 2003 – 2004
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a României

35. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

 • Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru IMM–uri”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială
 • Perioada implementare proiect: 01.06.2004 – 31.08.2004
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

36. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci;

 • Denumire Proiect: “ELECT – Rețea transnațională pentru parteneriate în dezvoltarea e-learningului utilizat la înființarea de societăți comerciale”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Leonardo Da Vinci
 • Perioada implementare proiect: 01.10.2003 – 30.09.2005
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

37. Denumirea programului: Legea 84/2001 – Ministerul Activităților Productive, Italia (Unioncamere Veneto);

 • Denumire Proiect: “ CENTRO“ Centru de Informații Italia–România
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România, Italia / LEGEA 84/2001 – Ministerul Activităților Productive
 • Perioada implementare proiect: 15.01.2004 – 31.12.2006
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

38. Denumirea programului: Programul Phare 2000 – Coeziune Economică și Socială;

 • Denumire Proiect: „INSTRUMENT integrat de proiectare și implementare a unui sistem de management al dezvoltării resurselor umane în contextul restructurării industriale”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare
 • Perioada implementare proiect: 01.04.2003 – 20.03.2004
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

39. Denumirea programului: Programul Phare 2000 – Coeziune Economică și Socială;

 • Denumire Proiect: “Dezvoltarea spiritului antreprenorial și promovarea femeilor pe piață activă a muncii – PROACTIV FAM”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare
 • Perioada implementare proiect: 01.11.2002 – 30.11.2003
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

40. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

 • Denumire Proiect:”Asistență pentru M.Ap.N”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială
 • Perioada implementare proiect: 01.11.2002 – 31.12.2002
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

41. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

 • Denumire Proiect:  “Asistare pentru I.M.M.-URI”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială
 • Perioada implementare proiect: 01.08.2002 – 31.12.2002
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

42. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

 • Denumire Proiect:”Servicii de ocupare și mutare”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială
 • Perioada implementare proiect: 01.05.2001 – 30.09.2001
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

43. Denumirea programului: Programul Phare 1998 – Coeziune Economică Și Socială;

 • Denumire Proiect: Centrul județean de dezvoltare a resurselor umane pentru întreprinderi mici și mijlocii”
 • Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare
 • Perioada implementare proiect: 07.09.2001 – 30.10.2001
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

44. Denumirea programului: Programul Phare Progress;

 • Denumire Proiect: „Dezvoltarea resurselor umane – Componentă activă a managementului schimbării”
  Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare
 • Perioada implementare proiect: 01.12.1999 – 30.06.2000
 • Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută