Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Experiența în proiecte – portofoliu

 

Camera de Comerț și Industrie Prahova are o experiență de peste 20 de ani în scrierea și derularea de proiecte cu finanțare externă, fiind organizație eligibilă în diverse programe finanțate din fondurile europene  și nu numai.

Pana in prezent,  CCI Prahova a derulat 49 proiecte, finantate prin urmatoarele programe:

 

Denumirea programului de finantare Numar proiecte implementate Nr. de ordine in portofoliul proiectelor

Programul de Cooperare Elveţiano – Român

1 1
Fondul Social European

POCU 2014-2020

4 2, 3, 4, 5
PROSME -EEN 1 6
PROSME-INN 1 7
Fondul Social European

POS DRU 2007-2013

16  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania 1 9
Leonardo Da Vinci 4 23, 24,26, 41
Erasmus: 2 8,25
Phare: 6 32, 36, 43, 44, 48, 49
Banca Mondiala si Guvernul Romaniei

(prin AJOFM):

8 30,33, 35, 37, 40, 45, 46, 47
Sistemul cameral/ Eurochambres/CCIR 4 31,34,38,39
Alte finantari externe: 1 42
TOTAL

 proiecte implementate

49

 

În acest sens, suntem deschiși pentru orice parteneriat propus de alte instituții publice, societăți comerciale, ONG-uri, autorități locale, etc., în care vom aduce aportul nostru în expertiză tehnică, financiară și de management al proiectului.

 

De la cel mai recent fnalizat pana la primul proiect derulat, prezentăm mai jos portofoliul detaliat al proiectelor implementate de CCI Prahova, în calitate de beneficiar sau partener:

 

 1. Denumirea programului: Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Denumire proiect: “Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din România”

Perioada implementare proiect: 06.06.2017 – 06.09.2019

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POCU 2014-2020

Componenta 1: Romania profesionala – Resurse umane competitive

            AP 3 – Locuri de muncă pentru toți

Denumire proiect: “Resursa Umana Performanta-vector strategic pentru cresterea competitivitatii firmei”

Cod indentificare proiect: POCU 227/3/8/117913

Durata Proiect: 22.05.2018 – 23.05.2019

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POCU 2014-2020

 Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Denumirea proiect:BUSINESS START (UP)  – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în Regiunea Sud-Muntenia”

Cod identificare proiect: POCU/82/3/7/105548

Durata Proiect:3.01.2018 -28.02.2021

Beneficiar :Faxmedia Consulting SRL

Camera de Comerț și Industrie Prahova -Partener

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POCU 2014-2020

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Denumirea proiect :SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia”,

Cod proiect: POCU/82/3/7/105848

Durata Proiect:15.01.2018-14.06.2021

Beneficiar: CCI Romania

Camera de Comerț și Industrie Prahova -Partener

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POCU 2014-2020

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Denumirea proiect “A.C.T.I.V. ( Antreprenoriat, Creativitate și Tehnologie pentru Inițiative de Viitor)

în regiunea SUD MUNTENIA

Cod identificare proiect: POCU/82/3/7/104010

Durata Proiect:10.01.2018 -20.04.2021

Beneficiar:AEVB Bucuresti

Camera de Comerț și Industrie Prahova -Partener

 

 1. Denumirea programului: Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor și pentru IMM-uri (COSME) Comisia Europeană

Denumire proiect;“Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network – PROSME”

Cod identificare proiect: Cod proiect ;879476 — PROSME

Durata Proiect:1.01.2015 – 31.12.2021

Beneficiar : Consortiu de 12 organizatii condus de Agentia de Dezvoltare Sud Muntenia/ Camera Comerț și Industrie Prahova -Partener

 

 

 

 1. 7.  Denumirea programului: Programul Horizon 2020 Sursa de finantare Comisia Europeană

  Denumire proiect:, :“ (PRoSME-INN Improving RO3 SMEs)

  Perioada de implementare: 1 .01 2015 – 31 .12. 2021

Beneficiar: Consortiu de 10 organizatii condus de Agentia de Dezvoltare Sud Muntenia

 

 1. Denumirea programului: ERASMUS+

Denumire proiect: WOBUVET – “Lucrător în domeniul sprijinirii antreprenoriatului și cooperării între firme și instituțiile de educație și pregătire vocațională”

Perioadă implementare proiect : 01.9.2016 – 31.10.2018

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Finantator: Comisia Europeana

 

 1. Denumirea programului: REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE LA BUCUREȘTI Rețeaua Centrelor Europe Direct România

Denumire Proiect: Centrul de Informare Europe Direct Ploiești

Perioada implementare proiect: 01.01.2013  – 31.12.2017

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

DMI 2.3: „Acces și participare la formarea profesională continuă”

Denumire Proiect: “ Euroturism – Calificare în industria turismului!”

Cod indentificare proiect: POSDRU/182/2.3/S/153975

Perioada implementare proiect: 01.04.2015  – 31.12.2015

Beneficiar: S.C. Eu-Rom Training And Consultancy S.R.L

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”

DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: “Formare utilă a resurselor umane rurale – FUTURE”

Cod indentificare proiect: POSDRU/135/5.2/S/127663

Perioada implementare proiect: 31.03.2014 – 30.11.2015

Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social Vâlcea

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

 DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „Competenţe pentru adaptabilitate, flexicuritate şi durabilitate în sectorul ospitalităţii şi turismului”

Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/53431

Perioada implementare proiect: 01.08.2011 – 31.07.2014

Beneficiar: Sc Eurodezvoltare Srl București

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Denumire Proiect: „BusNetSupport – Îmbunătăţirea accesului întreprinzătorilor la servicii integrate de consiliere şi asistenţă în afaceri”

Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/63177

Perioada implementare proiect:02.12.2010 –28.02.2014

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

 DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Denumire Proiect: Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri

Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/63168

Perioada implementare proiect: 02.12.2010 –28.02..2014

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „FLEXINOV – Întreprinderi flexibile şi inovatoare”

Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/49261

Durată proiect: 02.12.2010 – 31.07.2013

Beneficiar: Sc Top Quality Management SRL

Partener: Camera de Comert si Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

 DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Denumire Proiect: „Educaţia antreprenorială – cheia competitivităţii IMM-urilor”

Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/62928

Perioada implementare proiect: 02.12.2010 – 30.11.2012

Beneficiar: Camera De Comerţ, Industrie Şi Agricultură Teleorman

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „PROFMEC – Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică”

Cod indentificare proiect: POSDRU/8.1/3.2/S/58103

Perioada implementare proiect: 02 .12.2010 – 01.10.2013

Beneficiar: Camera De Comerţ Şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

DMI 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „SIAS – Schemă Inovatoare De Adaptabilitate Şi Specializare”

Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/51296

Perioada implementare proiect: 01 .11.2010 – 31 .10.2013

Beneficiar: Camera De Comerţ, Industrie Şi Agricultură Timişoara

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU

Axa 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”

DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: “Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud – Est, Sud – Muntenia, Bucureşti – Ilfov”

Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/58409

Perioada implementare proiect: 01 .11.2010 – 31.10.2013

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

 

 1. Denumirea programului Fondul Social European, POS DRU
 2. 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

DMI 2.3 :”Acces și participare la formarea profesională continuă”

Denumire Proiect: “Alege o carieră în turism – ospitalitate – calificarea şi recalificarea angajaţilor în regiunile Sud Est, Sud Muntenia şi Bucureşti – Ilfov”

Cod indentificare proiect: POSDRU/80/2.3/S/46538

Perioada implementare proiect: 01.11.2010 – 31.10.2013

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL Bucuresti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”

DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: „Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”

Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/58276

Perioada implementare proiect: 01.09.2010 – 31.08.2013

Beneficiar: Partnet – Asociaţia Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă Bucuresti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”

DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: „Regions For Jobs”

Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/50496

Perioada implementare proiect: 01.06. 2010 – 31.05. 2013

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa – Năsăud

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci

Denumire Proiect: BRIC-ITT (BRIC regions International Trade Training e-Learning Suite)”

Perioada implementare proiect: 01.10.2010 – 30 .09. 2012

Beneficiar: Coventry and Warwickshire Chamber of Commerce

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Fianantator: Comisia Europeana

 

 1. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci

Denumire Proiect:“BIOeNET (Business Intermediary Organizations e-Learning Network)”
Durata: 01.10.2010 – 30.09.2012

Tara de interventie si linia bugetara: Romania/UK

Fianantator: Comisia Europeana

 

 

 1. Denumirea programului: Programul Erasmus For Young Entrepreneurs

Denumire Proiect: “MOBILITAS”

Perioada implementare proiect: 01.012010 – 31.06.2011

Fianantator: Comisia Europeana

 

 1. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci, Transfer of Innovation

Proiect: „Energy Wise – Energy Web Interface for Skills Enabling”

Perioada implementare proiect: 01.10.2009 – 31.09.2011

Țara de intervenție și linia bugetară: România/UK

Fianantator: Comisia Europeana

 

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 3 – „Cresterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale.

Denumire Proiect: “Antreprenoriatul – oportunitate pentru competitivitate”

Cod indentificare proiect: POSDRU/27/3.1/G/39526

Perioada implementare proiect: 01.09. 2009 – 31.08.2010

Beneficiar: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU
 2. 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

DMI 2.3. “Acces și participare la FPC”

Denumire Proiect: “Formare profesională continuă în turism şi industrie alimentară – competenţă şi adaptabilitate!”

Cod indentificare proiect: POSDRU/24/2.3/G/39226

Perioada implementare proiect: 01.092009 – 31.07 2011

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Fondul Social European, POS DRU

 Axa 5„Promovarea măsurilor active de ocupare”

DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare;

Denumire Proiect: „Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Sud Muntenia”

Cod indentificare proiect: POSDRU/45/5.1/G/37735

Perioada implementare proiect: 03.08.2009 – 31.07. 2011

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Guvernul României;

Denumire Proiect: „Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Guvernul României

Perioada implementare proiect: 01.09.2008 – 15.12.2008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: finanțat de Eurochambres

Denumire Proiect: „MENTORING”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Eurochambres

Perioada implementare proiect: mai – septembrie 2008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a României

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Program Phare/2005/017-553.04.02 Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă;

Denumire Proiect: “EUROCLEAN – pentru o regiune mai informata si mai curata”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada implementare proiect: 10.01.2008 – 10.11.2008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 

 1. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: „Servicii de asistență pentru disponibilizați prin disponilizări colective aflați în căutarea unui loc de muncă”

Țara de intervenție și linia bugetară: România / Banca Mondială și Guvernul României

Perioada implementare proiect: 01.08.2007 – 31.10.2007

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul pentru susținerea activităților generatoare de venituri ale CCI teritoriale – finanțat de Camera de Comerț și Industrie a României;

Denumire Proiect:  “Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în cadrul CCI Prahova”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/CCI România

Perioada implementare proiect: 23.10.2006 – 23.10.2007

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul De Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru tineri cu vârstă sub 25 ani aflați în căutarea unui loc de muncă”Țara de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială și Guvernul României
Perioada implementare proiect: 01.07.2006 – 31.10.2006

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Program Phare 2003 Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane (Phare/2003/005-551.05.03.02);

Denumire Proiect: ”Elaborarea unui pachet educațional în mediu web pentru dezvoltarea competențelor inovative la nivelul angajaților din IMM”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada implementare proiect: 2006

Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul de Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru femei în căutarea unui loc de muncă”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială și Guvernul României

Perioada implementare proiect: 01.10.2005 – 31.01.2006

Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Pentru Susținerea Activităților Generatoare De Venituri Ale Cci Teritoriale – finanțat de Camera de Comerț și Industrie a României;

Denumire Proiect: “Euro PRAHOVA 4“- promovarea județului Prahova în Italia – Potenza”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/CCI România

Perioada implementare proiect: iulie – noiembrie 2005

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 

 1. Denumirea programului: finanțat de Eurochambres

Denumire Proiect: „CAPE”

Țară de intervenție și linia bugetară: România

Perioada implementare proiect: iunie 2003 – 2004

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a României

 

 1. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru IMM–uri”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada implementare proiect: 01.06.2004 – 31.08.2004

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci;

Denumire Proiect: “ELECT – Rețea transnațională pentru parteneriate în dezvoltarea e-learningului utilizat la înființarea de societăți comerciale”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Leonardo Da Vinci

Perioada implementare proiect: 01.10.2003 – 30. 09.2005

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Fianantator: Comisia Europeana

 

 1. Denumirea programului: Legea 84/2001 – Ministerul Activităților Productive, Italia (Unioncamere Veneto);

Denumire Proiect: “ CENTRO“ Centru de Informații Italia–România

Țară de intervenție și linia bugetară: România, Italia / LEGEA 84/2001 – Ministerul Activităților Productive
Perioada implementare proiect: 15.01.2004 – 31.12.2006

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Phare 2000 – Coeziune Economică și Socială;

Denumire Proiect: „INSTRUMENT integrat de proiectare și implementare a unui sistem de management al dezvoltării resurselor umane în contextul restructurării industriale”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada implementare proiect: 01.04.2003 – 20.03.2004

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Phare 2000 – Coeziune Economică și Socială;

Denumire Proiect: “Dezvoltarea spiritului antreprenorial și promovarea femeilor pe piață activă a muncii – PROACTIV FAM”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada implementare proiect: 01.11.2002 – 30.11.2003

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 

 1. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

Denumire Proiect:”Asistență pentru M.Ap.N”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada implementare proiect: 01.11.2002 – 31.12.2002

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

Denumire Proiect:  “Asistare pentru I.M.M.-URI”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada implementare proiect: 01.08.2002 – 31.12.2002

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

Denumire Proiect:”Servicii de ocupare și mutare”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada implementare proiect: 01.05.2001 – 30.09.2001

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Phare 1998 – Coeziune Economică Și Socială;

Denumire Proiect: Centrul județean de dezvoltare a resurselor umane pentru întreprinderi mici și mijlocii”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada implementare proiect: 07.09.2001 – 30.10.2001

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

 

 1. Denumirea programului: Programul Phare Progress;

Denumire Proiect: „Dezvoltarea resurselor umane – Componentă activă a managementului schimbării”
Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada implementare proiect: 01.12.1999 – 30.06.2000

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova