Camera de Comerț și Industrie Prahova are o experiență de 17 ani în scrierea și derularea de proiecte cu finanțare externă, fiind organizație eligibilă în majoritatea programelor finanțate din fondurile structurale și nu numai.
În acest sens, suntem deschiși pentru orice parteneriat propus de alte instituții publice, societăți comerciale, ONG-uri, autorități locale, etc., în care vom aduce aportul nostru în expertiză tehnică, financiară și de management al proiectului.

Prezentăm mai jos portofoliul de proiecte implementate de CCI Prahova, în calitate de beneficiar sau partener.

Portofoliu proiecte implementate de CCI Prahova, în calitate de beneficiar sau partener:

1. Denumirea programului: Rețeaua Centrelor Europe Direct România

Denumire Proiect: Centrul de Informare Europe Direct Ploiești

Durată proiect: 01.01.2013  – 31.12.2017

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Finanțator: Reprezentanța Comisiei Europene la București

2. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii „,  Domeniu major de intervenție 2.3: „Acces și participare la formarea profesională continuă”.

Denumire Proiect: “ Euroturism – Calificare în industria turismului!”

Cod indentificare proiect: POSDRU/182/2.3/S/153975

Durată proiect: 01.04.2015  – 31.12.2015

Beneficiar: S.C. Eu-Rom Training And Consultancy S.R.L

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

3. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: “Formare utilă a resurselor umane rurale – FUTURE”

Cod indentificare proiect: POSDRU/135/5.2/S/127663

Durată proiect: 31.03.2014 – 30.11.2015

Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social Vâlcea

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

4. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,  Domeniu major de intervenție 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „Competenţe pentru adaptabilitate, flexicuritate şi durabilitate în sectorul ospitalităţii şi turismului”

Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/53431

Durată proiect: 01.08.2011 – 31.07.2014

Beneficiar: Sc Eurodezvoltare Srl București

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

5. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniu major de intervenție 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Denumire Proiect: „BusNetSupport – Îmbunătăţirea accesului întreprinzătorilor la servicii integrate de consiliere şi asistenţă în afaceri”

Cod indentificare proiect:

Durată proiect: 02.12.2010 –28.02..2014

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

6. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniu major de interventie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Denumire Proiect: Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri

Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/63168

Durată proiect: 02.12.2010 –28.02..2014

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

7. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniu major de interventie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „FLEXINOV – Întreprinderi flexibile şi inovatoare”

Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/49261

Durată proiect: 02.12.2010 – 31.07.2013

Beneficiar: Sc Top Quality Management SRL

Partener: Camera de Comert si Industrie Prahova

8. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniu major de interventie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Denumire Proiect: „Educaţia antreprenorială – cheia competitivităţii IMM-urilor”

Cod indentificare proiect: POSDRU/92/3.1/S/62928

Durată proiect: 02.12.2010 – 30.11.2012

Beneficiar: Camera De Comerţ, Industrie Şi Agricultură Teleorman

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

9. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniu major de interventie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „PROFMEC – Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică”

Cod indentificare proiect: POSDRU/8.1/3.2/S/58103

Durată proiect: 02 .12.2010 – 01.10.2013

Beneficiar: Camera De Comerţ Şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

10. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniu major de interventie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Denumire Proiect: „SIAS – Schemă Inovatoare De Adaptabilitate Şi Specializare”

Cod indentificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/51296

Durată proiect: 01 .11.2010 – 31 .10.2013

Beneficiar: Camera De Comerţ, Industrie Şi Agricultură Timişoara

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

11. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: “Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud – Est, Sud – Muntenia, Bucureşti – Ilfov”

Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/58409

Durată proiect: 01 .11.2010 – 31.10.2013

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

12. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  Axa Prioritara 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii „, Domeniu major de intervenție 2.3 :”Acces și participare la formarea profesională continuă”

Denumire Proiect: “Alege o carieră în turism – ospitalitate – calificarea şi recalificarea angajaţilor în regiunile Sud Est, Sud Muntenia şi Bucureşti – Ilfov”

Cod indentificare proiect: POSDRU/80/2.3/S/46538

Durată proiect: 01.11.2010 – 31.10.2013

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL Bucuresti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

13. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: „Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”

Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/58276

Durată: 01.09.2010 – 31.08.2013

Beneficiar: Partnet – Asociaţia Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă Bucuresti

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

14 .  Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

Denumire Proiect: „Regions For Jobs”

Cod indentificare proiect: POSDRU/82/5.1/S/50496

Durată proiectului: 01.06. 2010 – 31.05. 2013

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa – Năsăud

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

15. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci

Denumire Proiect: BRIC-ITT (BRIC regions International Trade Training e-Learning Suite)”

Durata: 01.10.2010 – 30 .09. 2012

Beneficiar: Coventry and Warwickshire Chamber of Commerce

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

16. Denumirea programului: Programul Leonardo Da Vinci

Denumire Proiect:“BIOeNET (Business Intermediary Organizations e-Learning Network)”
Durata: 01.10.2010 – 30.09.2012

Tara de interventie si linia bugetara: Romania/UK

17. Denumirea programului: Programul “Erasmus For Young Entrepreneurs”

Denumire Proiect: “MOBILITAS”

Durata proiectului: 01.012010 – 31.06.2011

18. Denumirea programului: Programul ”Leonardo Da Vinci”, Transfer of Innovation

Proiect: „Energy Wise – Energy Web Interface for Skills Enabling”

Durata proiectului: 01.10.2009 – 31.09.2011

Țara de intervenție și linia bugetară: România/UK

19. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor UmaNE, Axa 3 „Cresterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniu major de intervenție 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale.

Denumire Proiect: “Antreprenoriatul – oportunitate pentru competitivitate”

Cod indentificare proiect: POSDRU/27/3.1/G/39526

Durata proiectului: 01 septembrie 2009 – 31 august 2010

Beneficiar: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Teleorman

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

20. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,  Axa 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniu major de intervenție 2.3. “Acces și participare la FPC”

Denumire Proiect: “Formare profesională continuă în turism şi industrie alimentară – competenţă şi adaptabilitate!”

Cod indentificare proiect: POSDRU/24/2.3/G/39226

Durata proiectului: 01.092009 – 31.07 2011

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

21. Denumirea programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 5„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare;

Denumire Proiect: „Fii activ pe piaţa muncii în regiunea Sud Muntenia”

Cod indentificare proiect: POSDRU/45/5.1/G/37735

Durata proiectului: 03 august 2009 – 31 iulie 2011

Beneficiar: SC Eurodezvoltare SRL București

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

22. Denumirea programului: Program e Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Guvernul României;

Denumire Proiect: „Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Guvernul României

Perioada derulării: 01.09.2008 – 15.12.2008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

23. Denumirea programului: Eurochambres

Denumire Proiect: „MENTORING”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Eurochambres

Perioada derulării: mai – septembrie 2008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a României

Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

24. Denumirea programului: Program Phare/2005/017-553.04.02 Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă;

Denumire Proiect: “EUROCLEAN – pentru o regiune mai informata si mai curata”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada derulării: 10.01.2008 – 10.11.2008

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

25. Denumirea programului: Programul de Redistribuire a Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: „Servicii de asistență pentru disponibilizați prin disponilizări colective aflați în căutarea unui loc de muncă”

Țara de intervenție și linia bugetară: România / Banca Mondială și Guvernul României

Perioada derulării: 01.08.2007 – 31.10.2007

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

26. Denumirea programului: Programul pentru susținerea activităților generatoare de venituri ale CCI teritoriale – finanțat de Camera de Comerț și Industrie a României;

Denumire Proiect:  “Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în cadrul CCI Prahova”
Țara de intervenție și linia bugetară: România/CCI România

Perioada derulării: 23.10.2006 – 23.10.2007

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

27. Denumirea programului: Programul De Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru tineri cu vârstă sub 25 ani aflați în căutarea unui loc de muncă”
Țara de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială și Guvernul României
Perioada derularii: 01.07.2006 – 31.10.2006

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

28. Denumirea programului: Program Phare 2003 Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Resurselor Umane (Phare/2003/005-551.05.03.02);

Denumire Proiect: ”Elaborarea unui pachet educațional în mediu web pentru dezvoltarea competențelor inovative la nivelul angajaților din IMM”

Țara de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada derulării: 2006

Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Prahova

29. Denumirea programului: Programul De Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru femei în căutarea unui loc de muncă”
Țara de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială și Guvernul României
Perioada derulării: 01.10.2005 – 31.01.2006

Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Prahova

30. Denumirea programului: Programul Pentru Susținerea Activităților Generatoare De Venituri Ale Cci Teritoriale – finanțat de Camera de Comerț și Industrie a României;

Denumire Proiect: “Euro PRAHOVA 4“- promovarea județului Prahova în Italia – Potenza”
Țară de intervenție și linia bugetară: România/CCI România

Perioada derulării: iulie – noiembrie 2005

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

31. Denumirea programului: finanțat de Eurochambres

Denumire Proiect: „CAPE”

Țară de intervenție și linia bugetară: România

Perioada derulării: iunie 2003 – 2004

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a României

32. Denumirea programului: Programul De Redistribuire A Forței De Muncă – finanțat de Banca Mondială și Guvernul României;

Denumire Proiect: “Servicii de asistență pentru IMM–uri”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada derulării: 01.06.2004 – 31.08.2004

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

33. Denumirea programului: Program Leonardo Da Vinci;

Denumire Proiect: “ELECT – Rețea transnațională pentru parteneriate în dezvoltarea e-learningului utilizat la înființarea de societăți comerciale”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Leonardo Da Vinci

Perioada derulării: 01.10.2003 – 30.09.2005

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

34. Denumirea programului: Legea 84/2001 – Ministerul Activităților Productive, Italia (Unioncamere Veneto);

Denumire Proiect: “ CENTRO“ Centru de Informații Italia–România

Țară de intervenție și linia bugetară: România, Italia / LEGEA 84/2001 – Ministerul Activităților Productive
Perioada derulării: 15.01.2004 – 31.12.2006

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

35 . Denumirea programului: PROGRAM PHARE 2000 – Coeziune Economică și Socială;

Denumire Proiect: „INSTRUMENT integrat de proiectare și implementare a unui sistem de management al dezvoltării resurselor umane în contextul restructurării industriale”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada derulării: 01.04.2003 – 20.03.2004

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

36 . Denumirea programului: PROGRAM PHARE 2000 – Coeziune Economică Și Socială;

Denumire Proiect: “Dezvoltarea spiritului antreprenorial și promovarea femeilor pe piață activă a muncii – PROACTIV FAM”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada derulării: 01.11.2002 – 30.11.2003

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

37 . Scurtă descriere a proiectului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

Denumire Proiect:”Asistență pentru M.Ap.N”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada derulării: 01.11.2002 – 31.12.2002

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

38. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

Denumire Proiect:  “Asistare pentru I.M.M.-URI”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada derulării: 01.08.2002 – 31.12.2002

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

39. Denumirea programului: Program Pentru Redistribuirea Forței De Muncă – Banca Mondială;

Denumire Proiect:”Servicii de ocupare și mutare”

Țară de intervenție și linia bugetară: România/Banca Mondială

Perioada derulării: 01.05.2001 – 30.09.2001

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

40. Denumirea programului: Program Phare 1998 – Coeziune Economică Și Socială;

Denumire Proiect: Centrul județean de dezvoltare a resurselor umane pentru întreprinderi mici și mijlocii”
Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada derulării: 07.09.2001 – 30.10.2001

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

41. Denumirea programului: Program Phare Progress;

Denumire Proiect: „Dezvoltarea resurselor umane – Componentă activă a managementului schimbării”
Țară de intervenție și linia bugetară: România/Phare

Perioada derulării: 01.12.1999 – 30.06.2000

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Prahova

închide Panel