Activități

PERFORM - PERformanța companiei rezultă din FORmarea angajaților

A1- MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului

A1.2 – Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe

A2. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA PROMOVARII IMPORTANTEI FORMARII PROFESIONALE

A2.1 – Organizarea de evenimente de promovare FPC la nivel regional

A2.2 – Promovarea continuă a importanței formării profesionale

A3 – FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE PROFESIONALĂ

A3.1 – Activități de recrutare, selecție și evaluare a calității serviciilor furnizate grupului țintă

A3.2 – Derularea sesiunilor de consiliere profesională

A4 – ORGANIZAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE ȘI EVALUARE COMPETENȚE PENTRU UN NUMĂR DE 651 DE ANGAJAȚI

A4.1 – Organizarea logistică a programelor de formare continua

A4.2 – Derularea programelor de formare profesională pentru 541 de angajați

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută