Finanțare de câte 35.000 de euro pentru 72 de start-up-uri din Regiunea Sud-Muntenia

By Alexandra PETRE februarie 16, 2018 No Comments
72 de start-up-uri din Regiunea Sud Muntenia, care vor crea 144 de noi locuri de muncă, vor fi finanțate…

Prezentarea proiectului ACTIV în regiunea SUD MUNTENIA

By Alexandra PETRE februarie 2, 2018 No Comments
Proiectul își propune: sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea Sud-Muntenia prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru 450 de persoane și…

BUSINESS START (UP)

By Alexandra PETRE ianuarie 26, 2018 No Comments
Camera de Comerț și Industrie Prahova este partener al Faxmedia Consulting SRL în proiectul “BUSINESS START (UP)…

Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din România

By PR iunie 6, 2017 No Comments
Proiectul: „Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din România”, proiect co-finanțat prin Programul de  Cooperare Elvețiano-Român. În urma procedurii de achiziție publică  organizată de Ministerul…

WOBUVET – ERASMUS +

By PR septembrie 1, 2016 No Comments
Titlu proiect: WOBUVET (Worker in the area of supporting business (entrepreneurship) and cooperation between enterprises and institutions of vocațional education and training) “Lucrător în domeniul sprijinirii antreprenoriatului…

Europe Enterprise Network EEN

By PR ianuarie 5, 2015 No Comments
Camera de Comerț și Industrie Prahova face parte dintr-un consorțiu care va derula în perioada ian 2015 – dec 2020 proiectul Europe Enterprise Network în…

POCU- PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN;

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi;

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;

Prioritatea de investiții 8: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

2.1. BUSINESS START(UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în regiunea Sud-Muntenia, Beneficiar: FAXMEDIA CONSULTING SRL, CCIPH este Partener 1.

2.2. POCU-CCIR -SMART Start-UP – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia- Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÎNIEI, OTP CONSULTING ROMÂNIA SRL. ȘI CCIPH parteneri.

2.3.POCU-A.C.T.I.V ( Antreprenoriat, Creativitate și Tehnologie pentru Inițiative de Viitor) în regiunea SUD MUNTENIA- Beneficiar: ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ, CCIPH  și  MONDO CONSULTANȚĂ SRL sunt parteneri.

*POCU-România profesională Apel : POCU/227/3/8/Creșterea numarului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI/8/Creșterea numarului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

2.4.Proiect: RUP-Resursa Umană Performanță – vector strategic pentru creșterea competitivității firmei, CCI Prahova este aplicant.

închide Panel