SMART Start-UP – Antreprenoriat inovativ și sustenabil în Sud Muntenia

Sursa de finantare:

 • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
 • Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

 Titlul proiectului:

 • SMART Start-UP – Antreprenoriat inovativ si sustenabil in Sud Muntenia
 • Cod proiect: POCU/82/3/7/105848

Parteneri:

 • Camera de Comert si Industrie a Romaniei – Solicitant
 • OTP Consulting – Partener 1
 • Camera de Comert si Industrie Prahova – Partener 2

Perioada de implementare:

 • 01.2018 – 14.01 2021

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut locuri de munca si de afaceri cu profil nonagricol in Regiunea Sud Muntenia, prin formare profesionala, dezvoltarea de competente antreprenoriale si manageriale si sprijin acordat persoanelor cu varsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta in aceasta regiune.

Activitati:

Etapa 1 / Activitatea 1 – Formare antreprenorială – 12 luni – 15.01.2018-14.01.2019

A.1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială  – 8 luni – 15.01 – 14.09.2018

A.1.2. Selectarea grupului țintă – 8 luni – 15.01 – 14.09.2018

A.1.3. Derularea programului de formare antreprenorială8 luni – 15.02 – 14.10.2018

A.1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului – 3 luni -15.08 – 14.11.2018

A.1.5. Efectuarea de stagii de practică – 3 luni- 15.10.2018 -14.01.2019

Etapa a 2-a / Activitatea 2 – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE – 18 luni – 15.01.2019 – 14.07.2020

A.2.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat  – 2 luni –  15.01-14.03.2019

A.2.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului – 4 luni – 15.01 – 14.05.2019

A.2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului – 18 luni – 15.01.2019 – 14.07.2020

A.2.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului – 17 luni – 15.02.2019 – 14.07.2020

A.2.5. Infiintarea si functionarea centrelor -Accelerator  de invoare sociala – 17 luni – 15.02.2019 – 14.07.2020

Etapa a 3-a / Activitatea 3 – Program de monitorizare – 6 luni – 15.07.2020 – 14.01.2021

A.3.1 Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate – 6 luni – 15.07.2020 – 14.01.2021

A.3.2 Monitorizarea activitatii centrelor – Accelerator  de inovare sociala si diseminarea de bune practice – 6 luni – 15.07.2020 – 14.01.2021

Rezultatele preconizate/ beneficii ale proiectului

 • minim 570 de persoane vor beneficia de formare profesionala prin parcurgerea unui curs de competente antreprenoriale si obtinerea certificatului ANC
 • 72 de planuri de afaceri vor fi selectate si finantate
 • 72 de persoane vor beneficia de stagii de practica si servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
 • vor fi infiintate 72 de IMM-uri care vor primi finantare sub forma ajutorului de minimis in valoare 589,00 lei – acordat in doua transe
 • vor fi create minim 144 locuri de munca
 • vor fi infiintate si dezvoltate in regiune 2 Centre Accelerator de Inovare Sociala
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută