Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Catalog „Topul Firmelor Prahovene”

Topul Firmelor Prahovene, organizat de CCI Prahova, este cel mai obiectiv și mai concludent clasament care evidențiază performanța economică a firmelor județului nostru.

Info-Generatități TOP. Metodologie realizare clasament

Obiectivitatea criteriilor care stau la baza realizării clasamentului «Topul Firmelor Prahovene», dar și recunoașterea acestuia prin temei legal (Legea 335/2007 – Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România), fac din Topul Firmelor și din însemnele care se atribuie firmelor laureate, un  veritabil suport de bonitate pentru acestea.

Informațiile care stau la baza realizarii clasamentului sunt furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și Ministerul Finanțelor, iar metodologia aplicată este complexă, unitară la nivelul sistemului cameral românesc, de-a lungul timpului, îmbunătățindu-se și adaptându-se atât la schimbările survenite în peisajul economic românesc, cât și la sugestiile venite din mediul de afaceri.

Topul evidențiază primele 10 firme clasate pentru fiecare grupă principală de activitate (Cercetare-Dezvoltare, Industrie, Construcții, Agricultură, Comerț și Servicii), domeniu de activitate și clasa de mărime a firmelor,  în ordinea punctajului obținut prin prelucrarea a cinci indicatori – cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului curent, eficiența utilizării resurselor umane, eficiența utilizării capitalului angajat – pe baza unei metodologii aprobate și aplicate la nivel național.

Catalog „Topul Firmelor Prahvoene”

Firmele care fac parte din clasamentul „Topul Firmelor Prahovene” sunt cuprinse în Catalogul cu același nume. Acest catalog se constituie într-o  valoroasă bază de date – conținând numele firmelor, adresa, telefonul, faxul, e-mail-ul, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, poziția în clasament -  cu cele mai performante și mai serioase firme prahovene, o prezentare în sinteză din punct de vedere economico-social a județului Prahova, precum și  o prezentare a serviciilor CCI Prahova.

Catalog „Topul Firmelor Prahvoene”

Condiții achiziționare Catalog TOP 2017

  • Prin comandă scrisă, transmisă la fax: 0244 – 512. 552, sau e-mail: promovare@cciph.ro
  • Direct de la sediul C.C.I. Prahova, Ploiești, Str. Cuza-Vodă, Nr. 8, etajul 5, camera 51, tel: 0244 – 596.344 sau 0244-516666 – int. 114

Preț de achiziționare:

  • 200 RON (TVA inclus) – pentru varianta tipărită + CD
  • 120 RON (TVA inclus) – pentru varianta electronică.

Pentru a comanda Catalogul TOPUL FIRMELOR PRAHOVENE 2017, vă rugăm să complețati formularul și să-l trimiteți la e-mail: promovare@cciph.ro.

Expedierea se va face imediat ce avem confirmarea plății!

Premierea și promovarea firmelor laureate în TOP
Ceremonia de decernare a diplomelor și trofeelor Topului Firmelor Prahovene este organizată sub forma unei veritabile gale a competenței și a succesului, în care firmele beneficiază de promovare și vizibilitate maximă, recunoaștere prin care li se confirmă  apartenența  la elita comunității de afaceri prahovene.

Anexa 1

Corespondența dintre domenii și grupe de activitate 2017

Anexa 2

Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia de realizare a topurilor de firme

Anexa 3

Ponderile indicatorilor utilizaţi la calculul punctajelor

Anexa 4

Metodologia de realizare a Topurilor de Firme organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie din România Ediţia a XXIV-a