Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Târguri cu subvenție de la bugetul de stat

Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale, cu finanţare de la bugetul de stat, se elaborează anual de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în colaborare cu structurile asociative cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului.

În baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007, a Ordinului 1043/2007 şi a Ordinului 455/2016 privind Programul de promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, administrează fondurile de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele ţintă.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind participarea la târguri și expoziţii internaţionale, după cum urmează:

 1. suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul și cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice,
 2. suportarea totală a cheltuielilor privind:
 • transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora
 • depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale
 • elaborarea proiectului de execuţie a standului
 • închirierea, construirea și/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente
 • cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale
 • cheltuielile de reprezentare și de protocol
 • cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează și coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociației profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective
 • cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare și promovare cu caracter economic general și pentru mediatizarea prezenței româneşti la acţiunile promoţionale
 • cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse și mini-expoziţiilor, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor și expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Programul târgurilor și expozițiilor internaționale subvenționate de la bugetul de stat

Cerere de înscriere

privind participarea la acțiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanțare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)

Formular tip de participare la targ

RAPORT-TIP de participare la târg internaţional/expoziţie internaţională

Un târg comercial (expoziție, expoziție comercială sau expo) este o expoziție organizată astfel încât companiile dintr-o anumită industrie să poată prezenta și să demonstreze cele mai recente produse și servicii, să se întâlnească cu parteneri din industrie și clienți, să studieze activitățile rivalilor și să examineze piețele recente, tendințele și oportunitățile. Spre deosebire de târgurile de consum, doar câteva târguri comerciale sunt deschise publicului, în timp ce la altele pot participa numai reprezentanți ai societății (membri ai comerțului, de exemplu profesioniști) și membri ai presei, prin urmare, expozițiile sunt clasificate fie ca fiind „publice” sau „comerț”.

Târgurile comerciale implică adesea o investiție considerabilă de marketing de către companiile participante. Costurile includ închirierea de spațiu, proiectarea cabinei și construirea de expoziții comerciale, telecomunicații și rețele, călătorii, cazare și materiale promoționale și articole de prezentat participanților. În plus, costurile sunt suportate la spectacol pentru servicii cum ar fi curățarea electrică, cabina, serviciile de internet și drajeage (cunoscut și sub numele de manipulare a materialelor). În consecință, orașele promovează adesea târgurile comerciale ca mijloc de dezvoltare economică. Pregătirea și urmărirea necesită un timp considerabil, care trebuie, de asemenea, să fie investit.

Având în vedere că patru din fiecare cinci vizitatori ai expoziției comerciale sunt considerați un client potențial, companiile alocă un buget semnificativ pentru a participa la astfel de evenimente. Progresele tehnologice au adus în prim plan designul grafic și afișajele digitale. Costurile pot include, de asemenea, activități distractive și jocuri pentru a atrage vizitatori și pentru a mări rechemarea mărcii după încheierea evenimentului.

https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_fair