Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

Reprezentanță CCI Prahova la Shanghai

Premise ale înființării, obiective

Necesitatea deschiderii reprezentanței  C.C.I. Prahova în Shanghai a apărut ca urmare a numeroaselor contacte de afaceri și schimburi comerciale între comunitățile de afaceri română și chineză, care în ultimul timp au cunoscut o intensificare într-un ritm deosebit de activ. Pornind de la această realitate, rolul principal al biroului de reprezentare al C.C.I.Prahova la Shanghai este susținerea intereselor firmelor românești pe piața chineză, informarea și diseminarea de oportunități de afaceri și facilitarea relațiilor comerciale și de colaborare bilaterale.

În contextul poziției deosebit de importante pe care China o deține în prezent în cadrul economiei mondiale, deschiderea Reprezentanței Camerei de Comerț și Industrie Prahova la Shanghai  constituie un moment de referință pentru perspectiva schimburilor economice bilaterale.

Partener al CCI Prahova în constituirea și funcționarea Biroului de reprezentare de la Shanghai  – Compania HAINAN AIRLINES

Informații sediu:
 • Room C, 8-th floor, Xinmei Mansion, No. 585, Tianmu Middle Road, Jing’an District, Shanghai
 • nr. de telefon: 0086-21-61471861
 • nr. de fax: 0086-21-61471863
 • email: china@cciph.ro

Oportunități de afaceri prin Reprezentanța Camerei de Comerț și Industrie Prahova la Shanghai, China

Firmele interesate în obținerea de detalii legate de oportunitățile de afaceri sunt rugate să contacteze DIRECȚIA RELAȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE, persoane de contact dna. MIHAELA HRISTACHE – Director, telefon: 0244/514530, e-mail: externe@cciph.ro

Ceremonia de inaugurare

În 18 februarie 2011, la orele 11:00, a avut loc ceremonia de inaugurare a Reprezentanței Camerei de Comerț și Industrie Prahova, la Shanghai, în prezența a circa 50 invitați.

La festivitate au participat Președintele C.C.I. Prahova Dl. Aurelian Gogulescu împreună cu membrii ai colegiului de conducere al C.C.I. Prahova și reprezentanți ai administrației publice locale Prahova. Evenimentul a fost onorat de prezența Consulului General al României la Shanghai, dl. Florin-Marius Tacu și a reprezentantului MECMA, dl. ministru consilier Dan Simion, de reprezentanți ai conducerii Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional (CCPIT), de oameni de afaceri români și chinezi.

Asistență în vederea încheierii contractelor cu parteneri chinezi
 
Tarif : Adaptat gradului de complexitate al serviciului efectuat. Se va calcula în funcție de serviciile solicitate și pe baza de deviz.

 

Identificarea de firme chineze, prin accesul la o bază de date cu peste 3 milione de societăți comerciale, care acoperă toată gama de produse și servicii din China.

 

Tarif :  80 Euro + TVA./selecție

Ofertele/Cererile de ofertă ale firmelor românești vor fi diseminate în funcție de obiectul de activitate, într-o bază de date de circa 3 milioane de firme chineze. Urmare acestei activități de publicitate, firmele românești vor primi o selecție riguroasă  a companiilor chineze interesate și care răspund pozitiv solicitărilor/propunerilor de colaborare.

 

Furnizarea de date de identificare ale firmelor chineze, după cum urmează: copie certificat de înmatriculare, nume administratori, sediu, capital social. Pentru firmele mari, listate la bursă se pot oferi și date financiare.

 

Tarif : 50 Euro + TVA/ firmă

În funcție de activitatea care constituie obiectul contractului, se oferă asistență specializată cuprinzând pachete de servicii personalizate, cum ar fi:

 • asigurarea derulării discuțiilor de afaceri în condiții de deplină legalitate și transparență, în acord cu prevederile legislațiilor românești și chineze, în vigoare.
 • stabilire și organizare de întâlniri și vizite de afaceri;
 • închiriere/ rezervare sală de întâlnire sau ședințe;
 • închiriere/ rezervare de spații și standuri expoziționale la târguri și expozitii;
 • organizare și amenajare de spații și standuri expoziționale la târguri și expoziții;
 • asistență pentru contractarea de servicii de asistență medicală;
 • asistență pentru contractarea de servicii financiar-bancare;
 • transferuri aeroport-hotel-aeroport;
 • asistență din partea unui ghid local;
 • închiriere mașină cu/fără șofer;
 
Asistență privind livrarea produselor/mărfurilor – a calității și cantității acestora, așa cum au fost convenite de comun acord de parteneri

 

Tariful și condițiile se stabilesc prin Contract de Servicii, în funcție de solicitări.

 

Activități de promovare a firmelor românești pe piața chineză prin expunerea și prezentarea de broșuri, pliante, roll-up-uri, CD-uri, DVD-uri în spațiul Reprezentanței sau prin  postarea ofertei pe portalul Reprezentanței.
 
Tarif : 30 Euro +TVA / 50 pliante sau 1 postare ( 1 an )
 
Furnizare informații și facilitarea participării la evenimente organizate în China (exclusiv serviciile de la pct. 3 )
 
Tarif: 50 Euro + TVA/firmă
 
Furnizare coordonate și punere în contact cu firmele chineze existente în baza de date a CCI Prahova și postate pe site la rubrica „Oportunități de afaceri – Reprezentanța CCI Prahova la Shanghai”
 
Tarif: 20 Euro + TVA / oportunitate
 
Servicii de traducere română/chineză și chineză/română.
 

Traduceri STANDARD

Timp de soluționare max 7 zile lucrătoare în funcție de volumul de acte ce trebuie traduse. Paginile vor avea maxim 500 caractere chinezești sau echivalent.

Tarif : 30 Euro+TVA / pagina transmisă/tradusă.

Traduceri URGENTE

Timp de soluționare max 2 zile. Documentele vor fi transmise în format PDF și nu vor conține mai mult de 5 pagini, cu maxim 500 caractere chinezești sau echivalent pentru fiecare pagină primită/tradusă.

Tarif : taxă suplimentară de  30% din valoarea serviciului de traducere standard.

Pentru toate serviciile oferite, se vor acorda următoarele reduceri pentru membrii C.C.I. Prahova:

 • Pentru 1000 lei – 10%
 • Pentru 2500 lei – 15%
 • Pentru 5000 lei – 25%
 • Pentru 10000 lei – 30%
 • Pentru 15000 lei – 40%