Camera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie PrahovaCamera de Comerț și Industrie Prahova

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Cod COR: 214946

Tip de curs: autorizat  Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in baza O.G. 129/2000, republicata

Conditii de acces: studii superioare

Program de desfășurare: 2/3 zile/saptamana, orele 16:30

Durată: 60 de ore

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational):

1. Comunicarea interpersonală
2. Coordonarea muncii în echipă
3. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
4. Elaborarea documentelor de specialitate
5. Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
6. Acordarea consultanţei de specialitate
7. Planificarea achiziţiilor publice
8. Derularea procedurilor de atribuire
9. Finalizarea procedurilor de atribuire

Tematica:

 • Sistemul achizitiilor publice si legislatia aplicabila – Legea nr.98/2016 si H.G. nr.395/2016;
 • Achizitiile publice (proces, sistem, legislatie, restrictii, obiect, structura, principii, domeniu de aplicare);
 • Tipuri de contracte;
 • Proceduri;
 • Estimarea valorii contractului;
 • Identificarea fondurilor;
 • Elaborarea documentatiei de atribuire (garantii, fisa de date, caiet de sarcini, criterii de atribuire, clarificari);
 • Reguli de participare;
 • Evaluarea ofertelor, atribuirea contractului, anularea procedurii, clauze contractuale;
 • Dosarul achizitiei;
 • Contestatii;
 • Aplicatii practice: certificate digitale, inscriere in SEAP,scriere documente, formulare specifice, licitatie on-line, licitatie electronica, achizitie directa din catalogul electronic.

Cost curs:

900 lei – persoane fizice

1000 lei – persoane juridice

Taxa examen 80 lei (TVA inclus)

Mod de plată: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului;

Membrii CCI Prahova beneficiaza de discount in functie de nivelul cotizatiei pentru care au optat

Informatii suplimentare: tel 0244/596369, 0741231247, e-mail: curs@cciph.ro

Persoane de contact: Ancuta Neder – Director, Anca Petrescu – Consilier, Silvia Ghinea – Consilier