Agent de securitate

Agentul de securitate, potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2012, este ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și se dobândește  prin absolvirea cursului de calificare de bază “Agent de securitate”.

Obiective:

 • însuşirea de către cursanţi a cunoştinţelor din domeniul pazei persoanei, a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
 • formarea şi dezvoltatea deprinderilor specifice, în scopul îndeplinirii la un nivel calitativ superior a misiunilor specifice serviciului de pază;
 • formarea şi fixarea deprinderilor necesare utilizării mijloacelor de pază şi a mijloacelor de autoapărare din dotare, în diverse situaţii;
 • însuşirea prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de pază;
 • creşterea rezistenţei fizice şi psihice la efort prelungit, în condiţii normale şi de stres;
 • stăpânirea unor procedee de bază în domeniul autoapărării.

Obiective exprimate in competente profesionale, tematica (conform standard ocupational / standard de pregatire profesionala)

Tematica:

 • gestionarea resurselor materiale din dotarea postului de pază;
 • completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
 • asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
 • rezolvarea incidentelor de securitate;
 • asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv.
Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută