Arhivar

Cursul de Arhivar este obligatoriu conform art. 31 din Legea Arhivelor Nationale, nr.16/1996, fiecare organizatie publica sau privata are obligatia sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal specializat si responsabil in probleme de arhiva ce va fi format in acest sens.
Cursul se adresează persoanelor care fie ocupa functia de arhivar sau indeplinesc atributii pe linie de arhiva la nivelul unei organizatii si doresc sa-si actualizeze cunostintele/sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, fie persoanelor care doresc sa-si dezvolte competente in acest sens.
Cursul va fi susținut de către lectori specializați în acest domeniu, având atât module teoretice cât și practice, în vederea dezvoltării competențelor necesare meseriei de arhivar. Programul de formare este proiectat să satisfacă atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe, cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu, în concordanță cu legislația și standardele în vigoare.

Obiective:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic;
  • Gestionarea fondului documentar;
  • Prelucrarea documentelor;
  • Utilizarea informațiilor din documente;
  • Conservarea arhivei în depozit;
  • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor.
Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută