Auditor în domeniul calității

Obiective:

 • Analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului calitatii;
 • Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit;
 • Conducerea auditului;
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calitatii si intocmirea raportului de examinare;
 • Intocmirea documentelor specifice activitatii de audit;
 • Intocmirea raportului de audit;
 • Planificarea activitatii de audit.
Obiective exprimate in competente profesionale, (conform standard ocupational)

 

Tematica:

 • Cunoasterea cerintelor standardului ISO 9001:2015;
 • Prezentarea familiei de standarde ISO 9001 si a principiilor managementului calitatii;
 • Cunoasterea cerintelor standardului ISO 9001:2015.

Organizarea si desfasurarea auditului conform cerintelor standardului ISO 19011:2011

 • Cerintele standardului ISO 9001:2015 privind efectuarea de audituri interne
 • Cerintele standardului ISO 19011:2011privind organizarea si desfasurarea unui audit
 1. a) planificare si organizare
 2. b) coordonare
 3. c) desfasurare audit
 • Functiile si competentele auditorilor
 • Aptitudini personale
 • Cunostinte si abilitati
 • Studii, experienta profesionala, instruire ca auditor si experienta de audit
 • Mentinerea si imbunatatirea competentei
Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută