Competențe antreprenoriale

Obiective exprimate in competente profesionale:  Start-up; Pasi pentru inceperea unei afaceri; Dezvoltare durabila, egalitate de sanse si inovarea sociala; Management; Tehnologia informationala si de comunicatii (TIC) in afaceri; Evidenta contabila si management financiar; Planul de afaceri; Intocmirea planului de afaceri

Tematica:

CAPITOLUL 1. START –UP; PAŞI PENTRU ÎNCEPEREA UNEI AFACERI

 • 1.1. Caracteristicile şi abilităţile necesare unui antreprenor
 • 1.2. De ce antreprenor?
 • 1.3. Legislaţia privind înfiinţarea unei entitaţi economice cu sau fără personalitate juridică

CAPITOLUL 2. DEZVOLTARE DURABILĂ, EGALITATE DE ȘANSE ȘI INOVAREA SOCIALĂ 

 • 2.1. Dezvoltarea durabilă-aspecte conceptuale. Dezvoltarea durabilă în Europa
 • 2.2. Dezvoltarea durabilă în afaceri
 • 2.3. Egalitatea de șanse – concept și strategii
 • 2.4. Inovarea socială

CAPITOLUL 3. MANAGEMENT

 • 3.1. Evoluția managementului. Procese și relații de management.
 • 3.2. Sisteme, metode şi tehnici de management.  Factorul uman în procesul de management.
 • 3.3. Managementul resurselor umane.

CAPITOLUL 4. TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICAŢII (TIC) ÎN AFACERI

 • 4.1. Utilizarea TIC și impactul asupra organizației.
 • 4.2. Programe și instrumente informatice utilizate în economie – ERP, INTERNET, E-COMMERCE.
 • 4.3. Utilizarea Microsoft Excel
 • 4.4. Procesorul de text Microsoft Word

CAPITOLUL 5. EVIDENȚĂ CONTABILĂ ȘI MANAGEMENT FINANCIAR

 • 5.1. Legislația contabilă actuală
 • 5.2. Evidența primară și contabilă
 • 5.3. Obligații fiscale
 • 5.4. Management financiar.

CAPITOLUL 6. PLANUL DE AFACERI

6.1. De ce este necesar un plan de afaceri?

6.2. Cum trebuie să arate un plan de afaceri?

6.3. Care sunt componentele principale ale unui plan de afaceri?

6.3.1. Analiza SWOT

6.3.2. Politica de resurse umane. Analiza organigramei

6.3.3. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor oferite

6.3.4. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

6.3.5. Strategia de marketing

6.4. Ce reprezinta proiecţiile financiare?

6.5. Cum este utilizat planul de afaceri în activitatea de control al activităţii?

CAPITOLUL 7. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AFACERI

Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută