Expert achiziții publice

Obiective:

 • Negocierea in cadrul proceselor de atribuire;
 • Elaborarea documentelor de specialitate;
 • Analizarea legislatiei aplicabile specifice;
 • Acordarea consultantei de specialitate;
 • Planificarea achizitiilor publice;
 • Derularea procedurilor de atribuire;
 • Finalizarea procedurilor de atribuire
Obiective exprimate in competente profesionale,(conform standard ocupational)

Tematica:

 • Sistemul achizitiilor publice si legislatia aplicabila – Legea nr.98/2016 si H.G. nr.395/2016;
 • Achizitiile publice (proces, sistem, legislatie, restrictii, obiect, structura, principii, domeniu de aplicare);
 • Tipuri de contracte;
 • Proceduri;
 • Estimarea valorii contractului;
 • Identificarea fondurilor;
 • Elaborarea documentatiei de atribuire (garantii, fisa de date, caiet de sarcini, criterii de atribuire, clarificari);
 • Reguli de participare;
 • Evaluarea ofertelor, atribuirea contractului, anularea procedurii, clauze contractuale;
 • Dosarul achizitiei;
 • Contestatii;
 • Aplicatii practice: certificate digitale, inscriere in SEAP,scriere documente, formulare specifice, licitatie on-line, licitatie electronica, achizitie directa din catalogul electronic.
Pentru mai multe informații:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top

Caută